Смолян бе домакин на двудневна конференция на тема: „Е-туризъм“
Смолян бе домакин на двудневна конференция на тема: „Е-туризъм“
Slide
Slide
Slide
Slide

Смолян. Областна администрация Смолян бе домакин на двудневна конференция на тема: „Е-туризъм“. Форумът се провежда в изпълнение на проект „Интелигентни маркетингови стратегии за туризъм в трансграничния регион“, с акроним „SMS-CBA“ по Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“, Договор за субсидия № В2.6с.12/01.07.2020 година.

Конференцията бе открита от областния управител Стефан Сабрутев, който заяви в обръщението си към участниците, че в качеството си на партньор по Проекта, Областна администрация Смолян се стреми към реализиране на инициативи за усвояване в максимална степен на туристическия потенциал на региона, а предстоящото събитие е поредна стъпка в тази посока. Неговата цел е да се създадат възможности и благоприятна среда за развитие на по-тясно сътрудничество и партньорство между заинтересованите страни в сферата на туризма, както и обмена на добри практики. Общата цел е затвърждаване на устойчивостта на трансграничния регион, като атрактивна, обща туристическа дестинация. Той уточни, че силно се надява, планираните дейности в рамките на форума да предизвикат интерес и да доведат до полезни дискусии.

В конференцията по проект „Интелигентни маркетингови стратегии за туризъм в трансграничния регион“ участваха представители на туристическия сектор, туроператори и агенти, хотелиери, ресторантьори, туристически гидове, представители на общински администрации и представители на неправителствения сектор в областта на туризма. Целта й бе да се представят основните акценти и перспективи за развитие на „Е-туризма“ в синхрон с всеобщата дигитализация на икономиката, както и произтичащите от това възможности за популяризиране на туристическите дадености на региона сред неограничена целева група крайни потребители. Лекторите, които са доказани се специалисти в сферата на туризма, маркетинга, рекламата и комуникацията представиха интересни възможности в представянето и развитието на туризма в дигитална среда. Лекции като „Е-дестинации“, „Повишаване на продажбите в туризма чрез онлайн присъствие“, „Електронно представяне на туристическите обекти“, „Онлайн системи за резервации в хотелиерството“, „Дигитален маркетинг при управление на дестинациите“, „Развитие и управление на човешки ресурси в туризма“ бяха малка част от наситената и полезна за участниците в конференцията програма.

Проект „SMS-CBA“ се финансира по Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“ с финансовата помощ от Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на участващите страни /ЕФРР/ЕИС/ с № В2.6с.12/01.07.2020 г., и Първо изменение /Amendment/ към него от 22.08.2022 г. Изпълнява се от седем партньора от трансграничния район на Република България и Република Гърция.

Сподели публикацията