Снимка Руслан Йорданов, Bgtourism.bg
Slide
Slide

Русе. Община Русе обяви обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Осигуряване на самолетни билети, трансфери и транспортни услуги, за нуждите на Община Русе.

Обособена позиция №1: Осигуряване на самолетни билети и трансфери, за нуждите на Община Русе, във връзка с постигане на цели по проект № 101090711 – Sports for Green Deal – ERASMUS-SPORT-2022 –SNCESE, възложен във връзка с договор сключен между Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и Община Русе.

Ообособена позиция №2: Осигуряване на транспортни услуги, за нуждите на Община Русе, във връзка с постигане на цели по проект № 101090711 – Sports for Green Deal – ERASMUS-SPORT-2022 –SNCESE, възложен във връзка с договор сключен между Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и Община Русе.

Лятната магия на българските планини

Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача на Община Русе, който се поддържа на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Защо да избера България за морската си ваканция?

Срокът за подаване на оферти за участие е до 23:59 ч. на 04.07.2023г. Офертите се подават чрез платформата /ЦАИС ЕОП/ съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и при спазване на изискванията, постановени от възложителя.

Модернизацията на Летище „Русе“ напредва скоростно

Сподели публикацията

Висококачествена Козметика за Здрава Кожа — Dr. Spiller Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA