Slide
Slide
Slide
Slide

София. Посещенията на чужди граждани в България са 705.6 хил., или с 12.4% повече в сравнение с март 2022 година. Това показват показват данните на Националния статистически институт (НСИ), които надхвърлят значително резултатите от предпандемичната 2019 г.  Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 33.3% (234.9 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

От общия брой чужди граждани, посетили България през март 2023 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 47.2% и достига 333.1 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 38.5% и Гърция – 30.2%. Посещенията на чужденци с цел почивка и отдих през март 2019 г. бяха 215 738, то през март 2023 г. са достигнали 256 102 – нарастване с 18.7%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 304.3 хил., или 43.1% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 140.4 хил., или 46.1% от посещенията в тази група.
Най-много посещения в България през март 2023 г. са реализирали гражданите от: Турция – 140.4 хил., Румъния – 128.2 хил., Гърция – 100.6 хил., Украйна – 57.2 хил., Сърбия – 43.0 хил., Република Северна Македония – 30.2 хил., Германия – 25.6 хил., Обединеното Кралство – 25.1 хил., Израел – 15.9 хил., Италия – 13.9 хиляди.

През март 2023 г. преобладава делът на посещенията с други цели – 50.1%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 36.3%, и със служебна цел – 13.6%.

Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2023 г. са 570.1 хил., или с 5.9% над регистрираните през март 2022 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през март 2023 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 48.9%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 29.6%, и със служебна цел – 21.5%.

Сподели публикацията