Slide
Slide
Slide
Slide

София. Къмпинг туризмът е един от най-бързо развиващите се туристически сектори в България през последните години. Голям стимул за това беше и Коронавирус пандемията, която насочи вниманието на хората към природата и почивката на открито.

Всяка от последните години у нас се откриват между 5 и 15 нови места, предлагащи къмпинг настаняване. При над 150 такива места в България към днешна дата, това прави годишен ръст от приблизително 10%, съобщи Веселин Вълев – секретар на Асоциацията на къмпингите в България.

По думите му всеки инвеститор, започнал проект за изграждане на къмпинг, се сблъсква с редица административни пречки за това. Те са както на национално, така и на местно ниво.

В българското законодателство съществуват много пропуски по отношение на изграждането на къмпинги – като се започне от Закона за устройство на територията, екологичните закони и се стигне до Наредбата за категоризация, включително и местните правила и практики в отделните общини.

 

„За къмпинг туризмът е характерно това, че цялата административна процедура се извършва на общинско ниво. Отделните общини у нас обаче имат диаметрално различен опит и разбиране за този вид туризъм. Ако по морето и в някои по-туристически общини у нас имат познания и опит в процедурите по узаконяване на къмпинги, то в други това далеч не е така. Оттук и различният път извървяван от инвеститорите“, споделя Вълев.

 

Някои от собствениците на къмпинги споделят, че общините им съдействат максимално за придвижване на документацията, докато други се оплакват от обратното.

 

„Не един или два инвеститора са „затънали“ в административни процедури и с години не могат да излязат от тях. Това за съжаление принуждава някои обекти, предлагащи къмпинг настаняване, да започнат да предлагат услуги преди да са минали изцяло всички процедури“, допълниха от Асоциацията на къмпингите.

 

Най-честите причини за това са изискванията за категоризация, които в някои случаи не са приложими за къмпингите. Например, изисква се сключен договор за доставка на електрическа енергия, а дефакто къмпингите са природосъобразен вид туризъм и  могат да се захранват дори само със соларни инсталации. Това е само един от безкрайно многото примери на неприложимите в момента правила за узаконяване на къмпинг.

Асоциацията на къмпингите в България има готовност да предложи законодателни промени, които да улеснят изграждането на туристически обекти предлагащи високо качество на услугата, но и отговарящи на всички екологични норми.

Сподели публикацията