София/Снимка Руслан Йорданов, Bgtourism.bg
Slide
Slide
Slide
Slide

София. Министерският съвет взе решение за подписване на Споразумение между Правителството на Република България и Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН за провеждането на 68-мо заседание на Комисията на СОТ за Европа и Конференция „Образование и умения в медицинския и уелнес туризма“.

68-то заседание на Регионална комисия “Европа” на СОТ и съпътстващата я конференция се очаква да съберат представители на над 40 европейски държави. Провеждането на събития от подобен ранг в страната ще спомогне за изграждането на положителния имидж на България на международно ниво.

В рамките на 68-то заседание на Комисията на СОТ за Европа ще се дискутират стратегията и приоритетите на работа на СОТ за следващите години и ще се проведат избори за членство в уставните и спомагателни органи на Организацията.

Един от основните приоритети на Министерството на туризма е да развива медицинския и уелнес туризма, с цел утвърждаване на България като целогодишна туристическа дестинация. Тематичната конференция „Образование и умения в медицинския и уелнес туризма“ ще направи преглед на последните тенденции в развитието на Европа като глобална дестинация за медицински и уелнес туризъм, ще представи най-добрите световни практики и ще постави фокус върху необходимостта от професионално образование и подготвени кадри в областта.

България е член на Световната организация по туризъм към ООН от 1976 година. От самото си създаване, Министерството на туризма взима активно участие във всички събития на СОТ и България успява да се докаже като един от нейните най-дейни членове. От 2021 г. насам страната ни е заместник-председател на Комисията на СОТ за Европа.

Сподели публикацията