Балчик, снимка Руслан Йорданов

Балчик. Подаваната във водопроводната мрежа вода в град Балчик и село Църква не отговаря на Наредба № 9/2001 г. за качеството на вода, предназначена за питейно-битови цели, и същата не следва да се ползва. Това се казва в писмо на директора на РЗИ Добрич д-р Светла Ангелова, съобщиха днес от община Балчик.

При извършено на 14.08.2023 г. и 29.08.2023 г. пробонабиране на вода за пиене и изследване по показателите от група „А“ от пунктове при крана на потребителя в 08. Зона Балчик, гр. Балчик и 08. Зона Църква, с. Църква, общ. Балчик, е установено, че същите не отговарят по микробиологични показатели: Ешерихия коли и Колиформи на изискванията на Наредбата.
За отстраняване на съществуващите несъответствия е издадено предписание до водоснабдителното дружество за предприемане на мерки в кратък срок. От страна на „ВиК Добрич“ АД е внесена молба в РЗИ-Добрич за удължаване срока за изпълнение на горецитираното предписание поради несправяне с проблема в определения срок.
Препоръчва се да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, а при невъзможност за закупуване на такава или ползване на вода от резервни съдове, същата преди консумация да се преварява.

Сподели публикацията

Официален туристически портал на България | Открий България Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA