Зарица Динкова/Снимка Руслан Йорданов, Bgtourism.bg
Slide
Slide

София. „Междуведомствена работна група ще работи по интернет страниците на музеите в България. Вярвам, че всички сме съгласни, че информацията в тях трябва да е представена по модерен, ясен, разбираем и привличащ туристите начин“, каза министър Зарица Динкова по време на днешния парламентарен контрол в отговор на депутатски въпроси.

В междуведомствената група участват експерти от Министерство на туризма, Министерство на културата, Министерство на земеделието и храните и Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Тяхната цел е развитие, популяризиране и създаване на благоприятна среда за рекламирането на културния туризъм у нас.

„Нито министърът на туризма, нито министърът на културата имат правомощия за определянето на работното време на културно-историческите туристически обекти. Тези обекти се стопанисват от регионални или общински музеи. Работното време се утвърждава със заповед на директора на съответния музей“, каза министър Динкова.

Министърът на туризма заяви и, че слабият посетителски интерес през зимните месеци към някои от туристическите обекти, трудният достъп до тях и др., предполагат ограничения туристопоток. „Предварителната заявка за посещението на подобни обекти не е само българска практика, тя не става само по телефона, но и по електронен път, който често се използва от чуждестранните туристи. Предварителната заявка е и форма за по-добро планиране на дейностите на музеите“, каза още Зарица Динкова.

Сподели публикацията