Slide
Slide

Приходите от нощувки се увеличават с 19.8% спрямо същият месец на предходната година и достигат 89.7 млн. лв., като 62.2 млн. лв. са от български граждани, а 27.5 млн. лв. – от чужди граждани.

София. Общият брой на нощувките през декември е 995 800, или с 2.9% повече в сравнение с година по-рано, като най-голямо увеличение – със 7.3%, се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди. Това съобщиха днес от Националния статистически институт.

В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 76.0% от общия брой нощувки на чужди и 46.1% – на български граждани. В 3-звездните са осъществени 16.4% от нощувките на чужди и 28.4% – на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 7.6 и 25.5%.

Фиг. 1. Реализирани нощувки по категории на местата за настаняване и месеци

Броят на пренощувалите лица се увеличава с 4.3% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 493.0 хил., като е отчетено увеличение при българските граждани със 7.5% и намаление при чуждите граждани с 4.6%. Нощувалите български граждани са 375.8 хил. и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Чуждите граждани са 117.2 хил., със средно по 2.3 нощувки, като 76.5% от тях са пребивавали в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Фиг. 2. Пренощували лица по категории на местата за настаняване през декември 2023 година

Общата заетост на леглата е 24.9%, като се увеличава с 0.3 процентни пункта в сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 33.9%, следват тези с 3 звезди – 24.4%, и с 1 и 2 звезди – 14.8%.

Фиг. 3. Заетост на леглата по категории на местата за настаняване и месеци

Приходите от нощувки се увеличават с 19.8% спрямо същият месец на предходната година и достигат 89.7 млн. лв., като 62.2 млн. лв. са от български граждани, а 27.5 млн. лв. – от чужди граждани.

Фиг. 4. Приходи от нощувки в местата за настаняване по месеци

Дейност на местата за настаняване през декември 2023 година

През декември 2023 г. в страната са функционирали 2 229 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване (табл. 1 от приложението), с 63.6 хил. стаи и 132.0 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година местата за настаняване се увеличават с 0.2%, а броят на леглата в тях – с 3.0%.

Сподели публикацията