Снимка Руслан Йорданов, Bgtourism.bg
Slide
Slide
София. „Туроператор“ и „туристически агент“ да влязат в списъка на професиите за професионално образование и обучение. Това настоява сдружение Обединение „Бъдеще за туризма“ (ОБТ), публикувайки информацията в своята фейсбук страница.
194 000 работни места ще се търсят в сферата на туризма, търговията и транспорта през следващите 3 до 5 години, според Института за пазарна икономика, след анализ на данните от Агенцията по заетостта.
Ето и позицията на ОБТ
От миналата година ОБТ работи усилено за кадровото обезпечаване с кадри в туристическия сектор и прие за своя мисия да установи връзка с професионалните училища по туризъм. Те са 60 в страната, като само в София са 7.
В програмите им, както подсказва и името, се изучава основно ресторантьорство и хотелиерство, но не и туроператорска и турагентска дейност. ТО/ТА са основните фигури, във веригата от създаването на туристическия пакет, през неговото предлагане и реклама, до контакта с крайния клиент. В сега действащите учебни програми тези професии кореспондират със специалността „Организатор на свободното време в туризма”, което може да бъде всичко друго, но не и ТО/ ТА, а аниматор, екскурзовод, планински водач и пр.
ТО/ ТА са много специфични професии, но се изучават само 8 часа през цялото 4-годишно обучение в професионалните училища, от които 3 часа са теория, а останалите 5 часа – практика.
В МОН е създадена работна група, в която участва представител на ОБТ, за промяна на Закона за професионалното образование и обучение. Основната задача на групата е преосмисляне и актуализиране на списъка на професиите – отпадане на някои и вкарване на други, като например тези на туроператора и туристическия агент. Целта е той да отговаря на промените и динамиката на пазара на труда.
Следваща стъпка е промяна на държавните стандарти, учебните програми и цялата съпътстваща документация. Експерти от МОН съобщиха, че първите ученици по новия списък ще бъдат приети за учебната 2025/ 26 г., но всичко зависи от активността на бизнеса и от подкрепата на изпълнителната и законодателната власт.
Сподели публикацията