Кръгла маса „Иновативни подходи за развитие на туристическите дестинации“ се проведе във Великотърновския университет
Кръгла маса „Иновативни подходи за развитие на туристическите дестинации“ се проведе във Великотърновския университет
Slide
Slide
Slide
Slide

Велико Търново. По традиция, месец декември събра на едно място представители на академичните среди и бизнеса в туризма. Това се случи в рамките на кръгла маса „Иновативни подходи за развитие на туристическите дестинации“, организирана от катедра „Туризъм“ при Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Целта на кръглата маса е търсене на работещи модели и практики за развитие и популяризиране на туристическите дестинации. Форумът беше открит от доц. д-р Анатолий Асенов, ръководител катедра „Туризъм“, който приветства участниците и постави началото на споделяне и обсъждане на идеи. В резултат от кръглата маса ще бъде издаден електронен сборник с доклади за популяризиране темите от събитието, който ще се разпространява безплатно.

Кръглата маса се проведе в хибриден формат с 35 участници. Засегнати бяха теми свързани с храненето, алтернативните видове туризъм, фестивалите и събитията, дигитализацията, промотиране и брандиране на туристическата дестинация. Представени бяха конкретни примери и идеи от туристическия сектор, които са добри практики, а част от тях имат потенциала да бъдат мултиплицирани в други райони на страната.

На официална церемония в София ще бъдат връчени осмите Годишни награди в туризма

Като представители от бизнеса се включиха: Цена Кенариева (Център за здравословен живот „Vita Rama“), Десислава Коева (Туристическа фирма „Шугър Импекс Трейдинг“ ЕООД), Ралица Иванова (Дигитална платформа за събития „Event Plus“), Николай Коновски (Хотел „Ата“, Вършец) и Александра Аграфиоти (Туроператорска агенция „Василиадис травел“, Гърция).

Участие взеха и ученици от Професионална гимназия по селско стопанство „Иван Мичурин“, гр. Долни Чифлик заедно със своя учител г-жа Кремена Цонева, която се обучава в магистърска програма по туризъм във ВТУ. Те разказаха за своето участие в проект „Черноморско кулинарно наследство“, който има цел да помага за развитието на териториалната идентичност на общините Долни Чифлик и Бяла.

За да се постигнат по-успешни резултати в туристическите дестинации, участниците се обединиха около мнението, че са нужни насочени интегрирани усилия между всички заинтересовани страни в туризма, а академичната институция е ключова в осигуряването на логистика, професионална експертиза и партньорство в този процес.

Кръглата маса беше закрита от проф. д-р Слави Димитров, зам.-декан на Стопански факултет и преподавател в катедра „Туризъм“. Той изрази задоволство от темите на кръглата маса и оптимизъм за развитието на сектора и възможностите пред кадрите в туризма.

Катедра „Туризъм“ във Великотърновския университет предлага обучения в бакалавърски и магистърски програми. Целта им е обезпечаване на туристическия бизнес с кадри, които получават своята подготовка в академична среда, но по време на следването си работят и взаимодействат активно и с представители от практиката.

Сподели публикацията