Министерски съвет, София/Снимка Руслан Йорданов, Bgtourism.bg
Slide
Slide
Slide
Slide

София. Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма за 2023 г. за обезпечаване на разплащането към кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с Решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и Решения № 141, 212, 323, 400 и 454 на Министерския съвет от 2023 г. съгласно списък № 19

Плащанията са верифицирани за периода от 01.06.2022 г. до 15.11.2022 г. за 43 одобрени заявления и периода от 01.04.2023 г. до 30.06.2023 г. за 166 одобрени заявления на заинтересованите лица.

С Постановлението е предвидено одобряване на допълнителни разходи в размер на 6 089 483,15 лв., които са за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г.

Плащанията към лицата, които са настанили лица, обхванати от временната закрила, въведена в действие с Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382 на Съвета от 4 март 2022 г. за установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна по смисъла на чл. 5 от Директива 2001/55/ЕО и за въвеждане на временна закрила продължават регулярно.

Сподели публикацията