Slide
Slide

София. Българска асоциация за туризъм (БАТ), Сдружение на заведенията в България и Българска асоциация на заведенията подписаха меморандум за сътрудничество в областта на туризма.

Председателите на трите браншови сдружения – Ивелин Кичуков, Емил Коларов и Ричард Алибегов, проведоха среща, на която обсъдиха актуални проблеми в българския туризъм и набелязаха общи действия за тяхното разрешаване.

Първият проект, по който се обединиха да работят съвместно, е облекчаването на режима на наемане на служители — граждани на трети държави, т.е. извън граждани на държави – членки на Европейския съюз, на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. В тази връзка страните ще обединят своите усилия за извършването на съответно необходимите проучвания и анализи, обсъждания и подготвяне на проекти за законодателни изменения, които да бъдат предложени за разглеждане в Народното събрание.

Сподели публикацията

Висококачествена Козметика за Здрава Кожа — Dr. Spiller Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA