Slide
Slide
Slide
Slide

София. 21 проекта ще бъдат финансирани по новата програма за подпомагане на Черноморските общини. С въвеждането на първата по рода си реформа се променя начина на изразходване на държавните пари за реклама на туристическите услуги. Тя е стъпка в посока за повече прозрачност и ефективност в съответствие с препоръките на ЕК от Годишния доклад за България.

На 18.12.2023 г. от 9.30 ч. ще се проведе официална церемония в сградата на Министерството на туризма, на която представителите на всички одобрени общини, ще подпишат договорите си за предоставяне на финансовата помощ.

Работата на оценителната комисия на Министерството на туризма приключи на 12.12.2023 г., след като разгледа, оцени и класира постъпилите проектни предложения по Процедура чрез подбор на “Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в Черноморските общини в Република България”.

В рамките на срока за кандидатстване бяха подадени 21 проектни предложения чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ).
Оценката на всяко едно от тях се проведе в периода 29.11.2023 г. – 12.12.2023 г. на два етапа: проверка на административното съответствие и допустимостта, както и техническа и финансова оценка.

В резултат на извършените оценки и на базата на получените точки са одобрени за финансиране следните 21 предложения, като класирането е в низходящ ред:

1. BG-176789478-2023-01-0003 „Популяризиране на Община Шабла на територията на Федерална Република Германия като средство за развитие на входящия туризъм“ с бенефициент община Шабла;
2. BG-176789478-2023-01-0016 „Поморие – непознатата туристическа дестинация в България“ с бенефициент община Поморие;
3. BG-176789478-2023-01-0006 „Варна – магията на морето“ с бенефициент община Варна;
4. BG-176789478-2023-01-0011 „Реклама на Община Балчик на територията на Федерална Република Германия чрез ефективни комуникационни кампании, с цел привличане интереса на туристи към България“ с бенефициент община Балчик;
5. BG-176789478-2023-01-0017 „Поморие – соленият път на щастието“ с бенефициент община Поморие;
6. BG-176789478-2023-01-0008 „ОТКРИЙ МИНАЛОТО, ПРЕЖИВЕЙ НАСТОЯЩЕТО в Дългопол, Провадия и Долни чифлик: Интегриран маркетингов модел за реклама на туристическите услуги в отдалечени черноморски общини (DISCOVERY)” с бенефициент Община Дългопол;
7. BG-176789478-2023-01-0021 „Туристическа заетост 365: Повишаване на заетостта в туризма в община Созопол“ с бенефициент община Созопол;
8. BG-176789478-2023-01-0007 – „Варна дестинация на четири сезона – неразкритите съкровища“ с бенефициент община Варна;
9. BG-176789478-2023-01-0018 „Промотиране на дестинация Южно Черноморие на Туристически пазар Чехия“ с бенефициент община Приморско;
10. BG-176789478-2023-01-0001 „Промотиране на Българското Черноморие и община Аксаково на туристическия пазар“ с бенефициент община Аксаково;
11. BG-176789478-2023-01-0002 „Промотиране на Българското Черноморие и община Аксаково на Немския туристическия пазар“ с бенефициент община Аксаково;
12. BG-176789478-2023-01-0015 „Промотиране на дестинация „Бургас“ на туристически пазар Полша“ с бенефициент община Бургас;
13. BG-176789478-2023-01-0013 „Промотиране на дестинация Южно Черноморие на туристически пазар Средна Европа (Германия и Чехия)“ с бенефициент община Малко Търново;
14. BG-176789478-2023-01-0005 „Прекрасният Несебър – Вашето място за почивка сред древни забележителности“ с бенефициент Община Несебър;
15. BG-176789478-2023-01-0014 „Промотиране на дестинация Бургас на туристически пазар Великобритания“ с бенефициент община Бургас;
16. BG-176789478-2023-01-0010 „Промотиране на Черноморска дестинация Бургас и Несебър на туристически пазари“ с бенефициент община Несебър;
17. BG-176789478-2023-01-0012 „Популяризиране на Община Балчик и Община Приморско на територията на Швеция, Дания, Норвегия и Финландия, като средство за развитие на входящия туризъм на територията на двете общини“ с бенефициент община Балчик;
18. BG-176789478-2023-01-0004 „Фламенко Фестивал Шабла 2024“ с бенефициент община Шабла;
19. BG-176789478-2023-01-0009 „Бяла – част от космическата история“ с бенефициент община Бяла;
20. BG-176789478-2023-01-0019 „ Девня – Популяризиране на туризма в общината“ с бенефициент община Девня;
21. BG-176789478-2023-01-0020 „Суворово – уникални туристически преживявания“ с бенефициент община Суворово.

Сподели публикацията