Летище София, снимка Руслан Йорданов
Slide
Slide

НСИ: През януари българите са пътували най-много в балканските ни съседки

София. През януари 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 711.8 хил., или с 60.0% повече в сравнение с януари 2022 година, съобщиха днес от Националния статистически институт. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 35.4% (252.3 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

От общия брой чужди граждани, посетили България през януари 2023 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 45.5% и достига 324.0 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния 36.2% и Гърция – 31.5%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 321.1 хил., или 45.1% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция 148.4хил., или 46.2% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България през януари 2023 г. са реализирали гражданите от: Турция 148.4 хил., Румъния 117.4 хил., Гърция – 102.0 хил., Република Северна Македония51.4хил., Украйна 49.3 хил., Сърбия43.3 хил., Германия – 25.7 хил., Обединеното Кралство 20.4 хил., Израел 15.5 хил., Италия14.2 хиляди.

През януари 2023 г. преобладава делът на посещенията с други цели 51.5%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия 35.3%, и със служебна цел 13.2%.

Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2023 г. са 504.0 хил., или със 7.2% над регистрираните през януари 2022 година.

През януари 2023 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 131.8 хил., Гърция – 95.6 хил., Сърбия – 47.7 хил., Румъния – 35.2 хил., Република Северна Македония – 27.6 хил., Германия – 24.1 хил., Австрия – 21.8 хил., Испания16.8 хил., Италия 16.3 хил., Обединеното кралство 14.6 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през януари 2023 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 48.1%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия 27.3%, и със служебна цел – 24.6%.

Сподели публикацията