Снимка Руслан Йорданов, Bgtourism.bg
Slide
Slide
Slide
Slide

София. Нов инструмент, който ще улесни туристическия бранш, може да бъде намерен на официалния ни сайт. Дирекция „Програмиране и управление на проекти“ на Министерството на туризма разработи „Ръководство за възможностите за финансиране от Европейския съюз“, предназначено за туристическия сектор и обхваща програмен период 2021-2027 г.

Ръководството е подготвено с цел да повиши информираността на представителите на туристическия бранш за всички съществуващи възможности за финансиране чрез използването на средства от европейските фондове и програмите през програмен период 2021-2027 г.

В него са представени основни характеристики за разглежданата програма от гледна точка на цел, териториален обхват, управляващ орган, потенциални бенефициенти, общ бюджет и са изведени примерни възможности и дейности, чрез които програмата би могла да предостави своята подкрепа на туристическия сектор.
Предвидена е препратка чрез линк към официалната интернет страница за всяка програма – за улеснение и за да бъде създадена практическа възможност всеки заинтересован да може да следи за актуална информация и покани за набиране на предложения по нея, както и да се запознава с индикативната годишна работна програма за съответната година.

Ръководството може да бъде открито на сайта на Министерството на туризма в секция „Програми и проекти“.
За бърза връзка можете да влезете и тук. Файлове:

Сподели публикацията