Златни пясъци/ Снимка Руслан Йорданов
Slide
Slide

София. Министерският съвет прие Решение за одобряване на помощ на допълнително одобрени кандидати по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България” и Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма за 2022 г. за финансиране на разходи по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България”.

Плащането по настоящето Решение на Министерски съвет е в размер на 7 687 250,90 лв., съгласно приложения Списък № 12, неразделна част от Решението.

С приемането на настоящия акт ще бъде дадена възможност да бъде одобрена и изплатена помощ по общо 292 броя подадени заявления от лица, предоставили хуманитарна помощ, изразяваща се в 521 451 нощувки, вкл. в някои места на настаняване и предоставяне на изхранвания (закуска, обяд и вечеря) на бежанци в периода, обхващащ времето от 01.10.2022 г. до 31.10.2022 г.

Изпълнението на Програмата е администрирано чрез използване на информация от Националния туристически регистър, създадения за целите на Програмата Регистър за местата за подслон, Единната система за туристическа информация и Системата за управление на национални инвестиции и чрез контролни проверки по служебен път с данни от системите на дирекция „Миграция“ и Главна дирекция „Гранична полиция“ при МВР, Държавната агенция за бежанците и Националната агенция за приходите.

Сподели публикацията