Франк Кванте – CEO на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“, оператор на летище Варна и летище Бургас

София. Правителството одобри мярката – отлагане на част от годишното концесионно възнаграждение за второто полугодие на 2022 г. на летищата в Бургас и Варна.

С това Решение отложената част от концесионното възнаграждение за второто полугодие на 2022 г. следва да бъде извършено в срок до 31.01.2025 г., вместо в договорно установения срок – до 31.01.2023 г.

Искането на дружеството е отправено въз основа и при условията на приетата със Съобщение на Европейската комисия Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна (2022/С 426/01). Конфликтът е оказал негативно въздействие върху трафика на гражданските летища в Бургас и Варна, които са разположени в непосредствена близост до териториите на военните действия.

Със свое Решение State Aid SA. 105987 (2023/N) – Bulgaria TCF: Concession fee deferral for Burgas and Varna airports от 08.02.2023 г. Европейската комисия е одобрила прилагането на мярката относно отлагането на част от концесионното плащане.

Сподели публикацията

Хотел Радинас Уей Боровец Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA