Slide
Slide

София. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през октомври 2022 г. е 1 021.7 хил., или с 66.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, съобщиха днес от Националния статистически институт. Българските граждани са реализирали 689.0 хил. нощувки, а чуждите – 332.7 хиляди.

През октомври 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 70.4% от общия брой нощувки на чужди и 39.4% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.0% от нощувките на чужди и 29.7% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 10.6 и 30.9%.

Собственикът на Grand Hotel Therme в село Баня вдига Център за активен отдих, плувни спортове и СПА

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври 2022 г. се увеличава с 68.2% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 484.5 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през октомври 2022 г., са 348.7 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 135.8 хил. и са реализирали средно по 2.4 нощувки, като 68.7% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди. 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2022 г. е 23.3%, като се увеличава с 5.8 процентни пункта в сравнение с октомври 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 26.7%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 25.9%, и с 1 и 2 звезди – 17.1%.

Приходите от нощувки през октомври 2022 г. достигат 71.2 млн. лв., като 42.1 млн. лв. са от български граждани, а 29.1 млн. лв. – от чужди граждани.

През октомври 2022 г. в страната са функционирали 2 202 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване (табл. 1 от приложението), с 67.9 хил. стаи и 142.8 хил. легла в тях. В сравнение с октомври 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 24.4%, а броят на леглата в тях – с 22.6%.

 

Сподели публикацията