Slide
Slide
Slide
Slide

Велико Търново. Организационният комитет на Международното изложение „Културен туризъм“ присъди почетната награда за личност с цялостен принос в развитието на културния туризъм на професор Мариела Модева – заместник-министър на туризма на Република България. Отличието се присъжда всяка година на общественици, представители на научните среди и културните институции, които активно работят за утвърждаването на България като един от центровете на културата и културния туризъм в национален и международен аспект.

Сред носителите на почетната награда са видните археолози и изследователи на културното наследство проф. Николай Овчаров, проф. Пламен Павлов, проф. Хитко Вачев, доайенът на българския туризъм Петър Дойчев, журналистът и автор на едни от най-авторитетните телевизионни проекти за пътешествия Симеон Идакиев и др.
Решението на членовете на Организационния комитет за присъждане на отличието на проф. Модева е взето с единодушно решение.

Проф. Мариела Модева е първият представител на българска институция, която професионалната общност в областта на туризма и културата удостоява със своя знак на признателност.
По време на дискусиите, проведени в рамките на 18-ото издание на Международното изложение „Културен туризъм“, бе откроена ангажираността на екипа на Министерството на туризма и лично на проф. Модева за подобряване на координацията между институциите, имащи отношение към управлението на различни дейности, свързани с развитието на културния туризъм и свързаните с него дейности.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов, който е председател на Организационния комитет на изложението, връчи почетния знак на проф. Мариела Модева.

Сподели публикацията