Slide
Slide

Ловеч. Община Ловеч се налага като дестинация, която привлича все повече туристи. Посещенията на основните туристически и културни обекти през 2022 г. са се увеличили с 12,26 % спрямо същия период за предходната 2021 г. През 2022 година от туристическите обекти са реализирани 373 001 лв. приходи. Най-голям относителен дял от приходите са от посещенията в Зоопарк – Ловеч с 35 %, следвани от Деветашката пещера с 26 %, Ловешка средновековна крепост с 14 % и от Къкринско ханче с 10 %. Наблюдава се увеличение на постъпилите приходи през 2022 г. в сравнение с предходните три години, едната от които бе белязана със застой в туристическите пътувания заради пандемията от Covid-19. Спрямо 2021 г. то е 21,22 %.

Air Serbia обяви промоционална оферта за повече от 40 дестинации

Средствата от събрания през 2022 г., 2021 г. и 2020 г. туристически данък в размер на съответно 17 766 лв., 16 256 лв. и 10 418 лв. са разходвани за реклама на туристическия продукт на Община Ловеч, провеждане на рекламна и маркетингова дейност с изработване на информационно-рекламни материали, участие в международни туристически борси и изложения, организиране и провеждане на мероприятия, поддържане на туристическите обекти.

103 View Park Hotel & SPA – новото хотелско бижу сред величествената красота на Рила планина

През 2022 г. се наблюдава ръст на увеличение на туристическия данък спрямо предходната година от 9,29 %. Това се дължи на увеличения брой реализирани нощувки на български граждани и чужденци за 2022 г. спрямо 2021 г. – съответно 65370 и 54686. Броят на чужденците, пренощували на територията на община Ловеч през 2022 г., е нараснал с 250 % спрямо предходната 2021 година.

С утвърждаване на позитивен имидж на туризма на своята територия Община Ловеч се стреми да си осигури трайна конкурентоспособност като туристическа дестинация и да подпомага устойчивото развитие на туристическата индустрия.

Сподели публикацията