София. Министерството на туризма уведомява концесионерите и наемателите на морски плажове, че според публикувана на официалната интернет страница на Националния статистически институт (НСИ) информация средногодишната инфлация за 2022 г. е 15,3 %.

“Годишните наемни цени и концесионни възнаграждения/плащания за 2023 г. се индексират с инфлационния индекс за 2022 г. съобразно изискванията на приложените към съответните договори Методики.

Дължимата наемната цена за 2023 г. и дължимото концесионно възнаграждение/плащане за 2023 г. следва да се заплатят в срокове и при условия, съобразно договорните разпоредби”, гласи съобщение в сайта на МТ до концесионерите и наематeлите на плажове.

Сподели публикацията

Хотел Радинас Уей Боровец Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA