ДАМТН откри 209 нарушения по време на своята кампания „Безопасно лято 2023“
ДАМТН откри 209 нарушения по време на своята кампания „Безопасно лято 2023“
Slide
Slide
Slide
Slide

София. Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) приключи своята кампания под мотото „Безопасно лято 2023. Инспектори от Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГДНП) при ДАМТН извършиха проверки на плавателни средства за обучение по плуване – пояси за ръце и жилетки за плуване в 242 търговски обекти в цялата страна.

От проверените общо 546 броя плавателни средства за обучение по плуване пояси за ръце и жилетки, съответстващи на изискванията са били общо 337 броя. С констатирани несъответствия са 209 броя, в това число:

25 броя са без маркировка за съответствие;
86 броя не се придружават от инструкции за употреба и информация за безопасност на български език;
44 броя са без обявена информация за наименование и адрес на производител;
38 броя са без обявена информация за наименование и адрес на вносител;
96 броя не се придружават от декларация за съответствие, или от обявен интернет адрес, на който, същата може да се намери;
при 143 броя декларацията за съответствие е без превод на български език.

При 88 броя са установени продукти с видими несъответствия, а именно: без трайно нанесена маркировка за идентификация върху тях, която да съдържа информация и предупредителни текстове, относно правилната им и безопасна употреба, без превод на български език, както и липса на информация относно срок на употреба.

За установените нарушения по действащото законодателство към икономическите оператори се предприемат административнонаказателни действия. За продуктите без нанесена маркировка за съответствие и тези с видими несъответствия са издадени заповеди за спиране на разпространението им.

Във връзка с направените констатации ГДНП към ДАМТН ще продължи да осъществява проверки в рамките на своите правомощия, за да се ограничи предлагането на пазара на продукти, които не съответстват на изискванията.

Сподели публикацията