Slide
Slide

София. За втори път д-р Илин Димитров ще е служебен министър на туризма. Със свой указ президентът Румен Радев назначава служебно правителство от 3 февруари 2023 година. Първият мандат на Димитров започна в началото на август и продължи половин година, като преди това бе председател на Комисията по туризъм. На 3 февруари, вторник, от 14.00 часа държавният глава Румен Радев ще представи задачите и приоритетите на служебното правителство.

Илин Димитров е роден на 11 септември 1983 г. в град Добрич. Завършва Езикова гимназия „Гео Милев“ в родния си град с немски език. Има 3 бакалавърски степени от различни университети (туризъм, управление, маркетинг) и магистратура (управление). Защитил е докторска степен в ИУ-Варна.

Димитров е в сферата на туризма 25 години. Преди Народното събрание бе председател на Варненската туристическа камара и успешно бе начело на компании, свързани с туризма. Неговата кариера започва в Албена като стажант, когато е едва на 14-годишна възраст. Целият му съзнателен живот преминава в сектора. Той владее отлично английски, немски и руски. Запален ловец и пътешественик. Женен, с две деца.

Служебният министър на туризма д-р Илин Димитров отчете дейността си по време на открито заседание на Министерски съвет

По време на мандата си в правителство №100 на Република България министър Димитров и неговият екип се водеха от принципи като почтеност и прозрачност, енергични и целенасочени действия, ясно изразена експертност и професионален подход в решаването на проблемите. В работата си служебният министър заложи на приемственост, надграждане и активни действия в подкрепа на сектора, както и системна работа по отстраняване на съществуващите пропуски и забавяния. Екипът предприе и редица законодателни инициативи.

Визитна картичка на Илин Димитров

Образование:

– Езикова Гимназия (немски, английски)
– 3 бакалавърски степени от 3 учебни заведения:
  1. Международен Колеж – Албена , специалност „Маркетинг и Мениджмънт“;
  2. Колеж по Туризъм – Варна, специалност „Организация и Управление на Хотели и Ресторанти“;
  3. Стопанска Академия – Свищов, специалност „ Стопанско Управление“ ;
– Магистър – Стопанско управление от Стопанска Академия – Свищов;
– Доктор по професионално направление „Туризъм“ в ИУ-Варна

Професионален опит:

– от 1997 до 2006 – минава през много длъжности в туризма – сервитьор, барман, администратор, връзки с гостите, анимация,
– от 2007 развива собствен бизнес в сферата на туристическата анимация,
– от 2011 преподава в Колеж по туризъм – Варна (Въведение в туризма и анимация в туризма)
– от 2016 развива бизнес в сферата на трудовото посредничество. Собственик е на най-голямата фирма за внос на кадри от чужбина в страната. Доставя кадри от 9 страни и има над 50 офиса на на 3 континента
– от 2020 е директор на Център „Кариери, Предприемачаство и Маркетинг“ към ИУ- Варна
– 2020-2021 е председател на Варненска туристическа камара

Преминал е през множество обучения в страната и чужбина за повишаване на квалификацията си – Украйна, Хърватска, България, Румъния.

Сподели публикацията