Министър Димитров обсъди актуални теми на неформална среща с представители на бизнеса в Стара Загора
Министър Димитров обсъди актуални теми на неформална среща с представители на бизнеса в Стара Загора
Slide
Slide
Slide
Slide

Стара Загора. Министърът на туризма д-р Илин Димитров проведе неформална среща с представители на бизнеса в Стара Загора, за да обсъди с тях актуални теми и проблеми, свързани с развитие на града и региона като туристическа дестинация.

„Стара Загора е един от добрите примери за устойчиво градско развитие, включително и за възможности за развитие на целогодишен туристически продукт. Бих искал да отлича и работата на Туристически информационен център, който е един от най-добре работещите в страната. Надяваме се услугите, които предлага, да стават все по-добри“, заяви министърът в началото на срещата.

Той отбеляза, че сравнението на резултатите за 2022 г. и 2019 г. по данни от НСИ показва, че туризмът в областта напълно се е възстановил от пандемията. Изводът е, че туризмът в област Стара Загора се развива над предпанемичното равнище от 2019 година.

По обобщени данни от ЕСТИ общо в 11-те общини в област Стара Загора са отчетени около 205 хил. регистрации на туристи през 2022 г. Отчетеният ръст чрез ЕСТИ спрямо 2021 г. е около 11%. Най-много са регистрациите на български туристи  – 187 хил. общо за 11-те общини в областта през 2022 г.  Чуждестранните туристи в областта  са 17600, като от тях румънски туристи са 3500, турски туристи – 1600, немски туристи – 1100, гръцки туристи – също близо 1100 и др.

Резултатите в най–посещаваните общини през 2022 г. в област Стара Загора са следните: община Стара Загора – 86 хил. туристи (без украински граждани в периода на войната), община Павел Баня – 63 хил. туристи, община Казанлък – 29 хил., община Мъглиж – 12 хил. Ръстовете в изброените общини спрямо 2021 г. се движат в интервала 9% – 14% по данни от ЕСТИ. В община Чирпан чрез ЕСТИ са отчетени 7700 туристи, в община Гълъбово – 2600, в община Гурково – 2300 и др.

В 11-те общини в област Стара Загора общо са отчетени около 26700 туристи за периода от 1 януари – 17 февруари 2023 г., съгласно нанесените до момента данни в ЕСТИ. Засега резултатите са по-добри спрямо същия период на миналата година, като увеличението на туристите е с около 7 хил.

Най-висок интерес към областта има от български туристи, които са около 25300, а чуждестранните туристи са около 1400. Чуждестранните туристи са предимно от Турция, Румъния, С. Македония, Германия, Гърция, като най-много от тях са от Турция – 250 туристи за периода 1 януари – 17 февруари 2023 г.

Сред обсъдените теми на срещата бяха възможностите за инвестиции все повече в устойчивото развитие на туризма. „Насърчаваме бранша да се възползва от новите възможности за финансиране на туристическия бизнес за изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление със съоръжения за съхранение на енергия“, коментира министър Димитров. Браншът е с приоритет при кандидатстване по новата програма, която Министерството на иновациите и растежа стартира на 14 февруари т.г.

Акцент беше поставен и върху дефицити в маркетирането на туристическите продукти. Необходимо е по-активно популяризиране на целогодишните възможности за практикуване на туризъм в общините от областта и сътрудничество с ОУТР на Тракийския туристически район в тази насока, както за формиране на съвместен, регионален продукт, така и за неговото маркетиране.

Сподели публикацията