Slide
Slide

Благоевград. Международно онлайн туристическо изложение ще представи непознати минерални пътеки в трансграничния регион България – Гърция. Събитието ще се проведе на 21 и 22 февруари.

Изложението се организира в рамките на проектМИНЕРАЛНИ ПЪТЕКИ и се изпълнява в рамките на Програмата за сътрудничество INTERREG VA Гърция-България 2014-2020.

Изложители във виртуалното онлайн изложение ще бъдат община Минерални Бани (област Хасково), община Якоруда (област Благоевград) и община Мики (регион Ксанти), Гърция и Югозападен Университет Неофит Рилски, Благоевград, с цел популяризирането им като туристически дестинации с ценни минерални лечебни извори и други природни ресурси, с потенциал за развитие на балнеолечебния туризъм.

Чрез изложението ще бъдат представени туристическите забележителности и възможностите за развитие на СПА туризма в трите общини изложители, а Югозападен Университет Неофит Рилски ще представи туристическият пътеводител МИНЕРАЛНИ ПЪТЕКИ, който е създаден с цел да популяризира възможностите за туризъм в трите общини.

Сдружение СЪВРЕМИЕ е един от партньорите в проекта и организира трансграничното онлайн изложение.

В момента платформата на изложението е отворена и достъпна за посетители. Всеки може да разгледа публикуваните рекламни туристически материали в трите общини, създадени за туристи и потенциални инвеститори.

В рамките на проекта е създаден филм за представяне на общините Минерални Бани, Якоруда и Мики, с цел популяризирането им като туристически дестинации с ценни минерални лечебни извори и други природни ресурси, с потенциал за развитие на балнеолечебния туризъм. Филмът е достъпен на платформата на онлайн изложението.

Защо да участвате в изложението на 21 и 22 февруари 2023?

За да осъществите директен контакт с изложителите чрез видео разговор или чат на 21 и 22 февруари 2023.
За да получите повече информация директно от изложителите за възможностите за туризъм в трите общини от трансграничния регион на България и Гърция, които не са известни СПА дестинации и лечебните им минерални води не се използватпълноценно от туриститечрез видео разговор или чат на 21 и 22 февруари 2023.
За да получите повече информация директно от изложителите за възможностите за инвестиции в туристическия сектор в трите общини от трансграничния регион на България и Гърция, които не са известни СПА дестинации и лечебните им минерални води не се използват пълноценно от туристите чрез видео разговор или чат на 21 и 22 февруари 2023.
За да се представите и да предложите възможности за сътрудничество, ако работите в туристическия сектор и имате идеи за съвместна туристическа дейност.

Кой може да участва като посетител в онлайн изложението?

Входът е свободен за всички граждани, туристически агенции, туроператори, туристически центрове, НПО и всички други заинтересовани страни и организации.

Необходима е регистрация, за да получите достъп до онлайн срещите на 21 и 22 февруари 2023.

Посетете онлайн изложението ТУК      https://mineralpaths.config.systems

Платформата с цялата информация за изложителите ще остане активна до 10 април 2023 година.

Сподели публикацията