Slide
Slide
Slide
Slide

София. За да гарантираме чистотата и безопасността в българските курорти, както и развитието на българския туризъм, превантивните мерки и за следващия сезон трябва да започнат отсега. Това заяви депутатът от ДПС Ертен Анисова, председател на Комисията по туризъм, по време на парламентарния контрол. Тя зададе въпрос към министъра на околната среда и водите Юлиян Попов, свързан с почистването на река Батовска в района на Природен резерват „Балтата”, до ваканционно селище „Албена”.

Редовното почистване на коритото е наложително, за да осигури безпрепятственото движение на водата. Речното русло няма проводимост, коритото на реката е заблатено и непочистено с години. Последиците са наводнения, които заливат и увреждат инфраструктура, хотели, плажна ивица и самия резерват, съобщи Анисова и попита министъра дали ведомството планира действия по почистването, какви са дългосрочните мерки за предотвратяване на наводненията в околността и предвиждат ли се специални проучвания с цел опазване на лонгозната гора.

Министър Попов отговори, че река Батовска е част от район със значителен потенциален риск от наводнения, определен в Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2016-2021 г.

Здравноосигурителни каси в Мюнхен и Берлин искат договори с медикъл СПА центрове в България

Плановете сега се актуализират и вече приключи процесът на общественото им обсъждане, но все още могат да се правят корекции.  За района от град Балчик до село Краново е извършено картиране на заплахата и риска от наводнения. Предстои новите планове да бъдат приети от Министерски съвет до края на годината, съобщи министърът. Той добави, че мярката, свързана с отстраняване на тинята и запушванията на речните корита е прехвърлена и в новия проект на Плана, като отговорни органи отново ще са кметовете и областният управител.

МОСВ ще съдейства на отговорните институции за подобряване водния отток на река Батова, но дейностите по почистване на коритото следва да бъдат съобразени с опазване на лонгозните гори, каза още министърът.

Надявам се с общи усилия да създадем всички необходими условия да се разреши този дългогодишен проблем, заяви Анисова. Тя добави, че разчита в най-кратък срок депутатите да бъдат уведомени за решенията на междуведомствената комисия, която се създаде с Министерството на туризма, здравеопазването и регионалното развитие, за да се гарантира чистотата и безопасността, включително и в курортите.

Особено след скорошните наводнения и жертвите в Царево, със създадената междуведомствена комисия поемаме много сериозен ангажимент. Много се надявам и на вас, и на всички народни представители, да подкрепите новите мерки, които вероятно няма да бъдат много популярни, когато се стигне до санкции на нерегламентирани дейности, заселвания по плажове и така нататък, заяви министърът.

Сподели публикацията