Допитване: Забавянето на ръста на приходите и повишаващите се разходи за труд поставят на сериозно изпитание рентабилността на хотелите в България
Допитване: Забавянето на ръста на приходите и повишаващите се разходи за труд поставят на сериозно изпитание рентабилността на хотелите в България
Slide
Slide
Slide
Slide

София. През юни Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE) организира станалото вече традиционно национално допитване до мениджъри и собственици на хотели, което има за цел да покаже какво е реалното състояние на хотелския сектор и какви са нагласите и очакванията на хотелиерите към края на първото полугодие на 2024 г.

По-важните изводи от допитването:

  • Повишението на цените на нощувките от последните две години се забавя значително.
  • Разходите за заплати и осигуровки на персонала обаче растат, без изгледи за забавяне.
  • Приходите, ако въобще растат, се движат в рамките на малко над годишната инфлация за страната.
  • Рентабилността в хотелския бизнес се свива, което поставя на изпитание уменията и гъвкавостта на собственици и мениджъри.
  • Интересът към внос на работници от трети страни намалява за сметка на интереса към привличане в хотелите на студенти и ученици от горните класове.
  • Силната конкуренция между хотелите води до това, „стихийното“ хотелиерство все повече да отстъпва място на професионалното управление от страна на опитни мениджъри.

Ръстът на заетостта забавя темпо

В началото на летния сезон при една трета от хотелите в страната заетостта е без промяна спрямо средата на миналата година, една трета регистрират ръст до 10%, а 10% от хотелите са успели да постигнат ръст по-висок от 10%. Една четвърт от хотелите регистрират различни проценти спад на заетостта.

За сравнение, през миналата година значително по-висок процент хотели са регистрирали ръст – общо около 60%, докато през тази година такъв имат едва 40%. С почти 10% нараства делът на хотелите, които са без промяна на заетостта спрямо миналата година и със 7% нараства делът на тези, които отчитат спад в заетостта.

Ръстът на цените гравитира около този на инфлацията

60% от хотелите са повишили цените с до 10%, а при една четвърт от тях липсва промяна спрямо миналата година. През миналата година при половината от хотелите повишението на цените е било с между 10 и 20%, докато през тази година липсва подобен ентусиазъм – едва 14% са предприели увеличение в този интервал.

Като цяло прави впечатление над двойното нарастване на дела на тези, които не са повишавали цените – от 10 на 25%.

Приходите от нощувки – тенденцията е към застой

За около 30% от хотелите приходите остават същите спрямо първото полугодие на 2023 г. и  за около една трета нарастват с до 10% – отново в рамките на или малко над годишната инфлация. 17% са постигнали ръст от над 10%, а една пета от хотелите отчитат различни проценти спад на приходите, най-често до 10%.

Сравнявайки с миналата година можем да кажем, че през 2024 г. ситуацията с приходите не изглежда розова. Към средата на 2023 г., цели 70% от хотелиерите са отчели някакъв ръст на приходите, срещу 50% през тази година. В миналогодишната анкета едва 13% от хотелиерите обявяват, че приходите им остават същите, докато сега този дял е 30% – почти тройно нарастване. Това означава, че като цяло ръстът в приходите се забавя значително, с тенденция към застой.

Оперативните разходи набъбват заплашително

Ако в голямата си част приходите от нощувки остават без промяна спрямо миналата година, то това далеч не може да се каже за оперативните разходи на хотелите. 40% от анкетираните посочват ръст на разходите между 10 и 20%, а за една пета от тях те са нараснали с над 20% (!). При една трета от хотелиерите оперативните разходи са се увеличили с до 10% и едва 5% посочват, че те са същите като миналата година.

Ако сравним тези отговори с отговорите на предишния въпрос – за ръста на приходите, изводът, който се набива на очи е, че при едни и същи или малко по-високи приходи, оперативните разходи на хотелите скачат значително. Преведено на бизнес език това означава, че рентабилността на хотелския бизнес в България се свива значително спрямо миналата година.

Основните предизвикателства пред бизнеса остават

Едва ли в бранша има някой изненадан, че в структурата на разходите най-висок скок в сравнение с първото полугодие на миналата година отбелязват разходите за заплати и осигуровки – при над 70% от анкетираните.

Липсата на персонал пък води класацията на най-сериозните предизвикателства пред хотелския сектор – с над половината от отговорите и ръст от над 10% спрямо отговорите от миналогодишната анкета.

Малко над една пета от хотелиерите отговарят, че най-голямото предизвикателство пред техния бизнес е ръстът на разходите, 10% от отговорите събира опцията „Спадът на туристите от традиционния за моя хотел пазари“ и още толкова – „Невъзможността за дългосрочно планиране на бизнеса“.

За кадрите с любов

През изминалите две години най-популярният отговор на въпроса „Как може да бъде решен въпросът с липсата на кадри в туризма?“ беше „Повишаване на заплатите, така че да станат конкурентни на други сектори“. През това полугодие обаче решението вече се търси в нова посока – „Ангажиране на студенти и ученици от горните класове със стажове и програми за заетост.“ – над 1/3 от попълнилите акнетата, докато решение в посока повишаване на заплатите виждат една четвърт от респондентите. В средата на миналата година съотношението между тези отговори е било обратното. Изводът от този обрат е, че при настоящите цени на нощувките ръстът на възнагражденията наближава своя таван, над който вече сериозно би се свила и без това не особено високата рентабилност на хотелите.

Какво се случва с опцията за внос на работници от трети страни? Едва 17% от хотелиерите виждат това като устойчиво решение, за сметка на миналата година, когато делът е бил 26% – почти 10% спад.

Прогнози и очаквания за близките месеци

На въпрос, свързан с очакванията за бизнес климата в туризма, над половината от анкетираните не очакват той да се подобри до края на годината, което означава, че скептиците нарастват с 10% спрямо миналата година. В същото време, над 60% от хотелиерите очакват през тази година техният собствен бизнес да отбележи някакъв ръст, което, макар да звучи парадоксално на фона на данните дотук, е лъч оптимизъм в иначе не особено позитивната картина на бранша.

На традиционния въпрос кога очакват бизнесът им да се върне до нивата на считаната за еталон 2019 г., 40% от хотелиерите отговарят, че вече са достигнали тези нива, а също толкова смятат, че това ще им отнеме повече от една година.

Очаква ли се ново повишение на цените

Очевидно тенденцията за повишение на цените се забавя значително, което личи и отговорите на този въпрос – почти 60% от попълнилите анкетата не предвиждат увеличение на цените до края на годината, а една трета от хотелиерите предвиждат ръст в рамките на до 10%.

Кои чужди туристи ни посещават

И през това полугодие румънците твърдо водят класацията, като най-многобройни чуждестранни туристи у нас (66%). Следващите най-важни пазари са Великобритания (36%), Германия (32%), Израел (21%), Турция (18%), Полша (18%) и Чехия (12%). Сумата от процентите е над 100, понеже тук има възможност за повече от един отговор.

Кой-кой е от участниците в допитването

  • В допитването се включиха собственици и мениджъри на 166 хотела и хотелски групи или около 8% от категоризираните хотели в България.
  • Като тип хотели, една трета са представителите на морските, една трета на градските, а останалата една трета е почти поравно разделена между планинските и спа хотели.
  • Почти поравно са три и четиризвездните хотели – 40% и 35%, 14% са петзвездните и 6% двузвездните.
  • Около две трети от хотелите са с до 100 стаи, 17% са с между 100 и 200 и 15% са с над 200 стаи.

Повече за допитването и профила на участниците можете да откриете тук: https://bit.ly/bahe-poll-mid2024

Сподели публикацията