10% ръст на посещенията на 100-те национални туристически обекта, БТС прие две нови дружества
10% ръст на посещенията на 100-те национални туристически обекта, БТС прие две нови дружества
Slide
Slide
Slide
Slide
София. Българският туристически съюз прие за свои членове две нови туристически дружества – ТД „Върхове” – Козлодуй и ТД „Сдружение на планинските водачи „ГИД” – Смолян. Това стана по време на Общо отчетно събрание на организацията в София. Дневният ред включваше: доклад за дейността на Сдружението за 2022 г.; доклад за работата на Инспектората за 2022 г.; приемане на годишен финансов отчет за 2022 г.; приемане на бюджет за 2023 г.; приемане на изменения и допълнения на Устава и вземане на решения за приемане и освобождаване на членове.
По-важните моменти в дейността на съюза през 2022 г. включват традиционни национални прояви като НТП „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй – Околчица” (1500 участници), „По пътя на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа”, възстановеният Национален преглед на туристическите умения и сръчности за учащи за приз „Кристален еделвайс” и др. Възстановена бе дейността на Центъра за професионално обучение (курсове за планински водачи) паралелно с възобновяването на УЦ „Мальовица”, в който бе открит и Музей на алпинизма.

Отчетен бе значителен ръст с 10 % на посещенията на обекти от Националното движение „Опознай България – 100 НТО”.

Сключен е договор за дигитализирано представяне на обектите чрез приложение в мобилните телефони. Инфоцентърът на БТС отново отвори врати за туристите и предлага детски лагери, екскурзионни летувания, туристическа информация и литература и др. През 2022 г. БТС стана редовен член на EUMA – Европейската планинска асоциация.
Председателят на БТС Венцислав Венев благодари на всички туристически дружества, които участваха активно в Националния туристически календар на БТС – 2022. „В бъдеще трябва да задълбочим обмена на информация. Информационното осигуряване и дигитализацията са основно направление в бъдещото развитие на БТС с цел достигане до повече туристи, дружествата да могат да популяризират техните дейности”, заяви той.
Погасени (или разсрочени) са 628 000 лева задължения и към настоящия момент в БТС те са равни на нула. Венев изрази надежда, че дружествата ще подкрепят Сдружение „БТС” при решаването на основните задачи, така че то да стане най-авторитетната организация за планински туризъм в България.
Годишния финансов отчет за 2022 г. представи изпълнителният секретар Лъчезар Лазаров. Работи се по съвместен проект с Министерството на образованието и науката за организирането и провеждането на детски туристически образователни лагери. Туристическите дружества могат да участват в него чрез сътрудничество с училищата по градове.
Делегатите на ОС на БТС гласуваха приемане на бюджета за 2023 г., който е с 20 % по-голям спрямо 2022 г. Точката в дневния ред за приемане на изменения и допълнения на Устава на БТС отпадна заради липса на кворум.
Сподели публикацията