Slide
Slide
Slide
Slide

София. Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2023 г. са 574.0 хил., или с 14.5% повече от ноември 2022 година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани целипочивка и екскурзия, служебна и други цели, съобщшха днес от НСИ.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 185.2 хил., Гърция 96.0 хил., Румъния – 52.7 хил., Сърбия – 51.2 хил., Германия – 26.8 хил., Република Северна Македония – 23.1 хил., Италия – 20.9 хил., Австрия – 19.8хил., Обединено кралство 17.2 хил., Испания 12.3 хиляди. 

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия)50.7%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия 25.1%, и със служебна цел – 24.2%.

През ноември 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 694.4 хил., или с 3.4% повече в сравнение със същият месец на предходната година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 37.8% (262.6 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 47.0% от общия брой чужди граждани и достига 326.2хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния 42.4%, и Гърция 26.6%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 311.1 хил., или 44.8% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция 160.0хил., или 51.4% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Турция – 160.0 хил., Румъния 138.3 хил., Гърция – 86.7 хил., Украйна – 54.3 хил., Сърбия47.0 хил., Република Северна Македония – 30.0 хил., Германия – 25.4 хил., Италия 14.1 хил., Обединено Кралство – 12.4 хил., Полша 9.9 хиляди. 

Преобладава делът на посещенията с други цели 52.4%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия 30.0%, и със служебна цел 17.6%.

Сподели публикацията