Slide
Slide
Slide
Slide

София. Български Туристически Съюз /БТС/ ще организира образователни лагери за деца /7-18 г. възраст/.

Като организация със 128-годишна история и в ролята си най-голямата неправителствена организация с над 135 членуващи в нея туристически дружества, БТС има и социална роля, поради което стартира обучения по планинарство за деца чрез туристически образователни лагери.

БТС възстановява като своя подструктура Юношески туристически съюз /ЮТС/ – младежката туристическа организация, създадена през 1911 година, за да обедини младежи от цялата страна, които развиват туристическото движение.

Предвидените обучения са в няколко направления – базов туристически модул, топография и ориентиране, алпинизъм и катерене, планинско спасяване и долекарска помощ, воден туризъм в тихи и бързи води, спелеология и пещерно дело, маркиране и облагородяване на пътеки и туристически обекти.

Всички практически занятия ще бъдат водени от сертифицирани професионалисти в съответната област.

Сподели публикацията