НСИ: Над 53% ръст на приходите от нощувки през март
НСИ: Над 53% ръст на приходите от нощувки през март
Slide
Slide
Slide
Slide

София. През 2022 г. равнищата на цени за крайните потребителски разходи на домакинствата се различават значително в 27-те държави – членки на ЕС. Най-високи нива на цените са отчетени в Ирландия (146% от средното за ЕС), Дания (145%) и Люксембург (137%). Най-ниско е равнището на цените в Румъния (58%), България (59%) и Полша (62%). Информацията за равнищата на цени за потребителски стоки и услуги е публикувана на сайта на Евростат.

През 2022 г. равнищата на цените в групата „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ са повече от три пъти по-високи в „най-скъпата“ държава, отколкото в „най-евтината“. Най-ниски нива на цените на алкохола и тютюна са отчетени в България (66% от средното за ЕС равнище), Полша (73%) и Унгария (78%). Най-високи нива са отчетени в Ирландия (216% от средното за ЕС равнище), Финландия (174%) и Дания (138%). Трябва да се отбележи, че големите ценови различия се дължат основно на различното данъчно третиране на тези продукти в държавите от ЕС.

На второ място по разлика в ценовите равнища е групата „Ресторанти и хотели“. Най-ниски нива на цените са регистрирани в България (51% от средното за ЕС), следвана от Румъния (61%) и Унгария (62%). Най-високи нива на цените са наблюдавани в Дания (156% от средното за ЕС), следвана от Финландия (132%) и Люксембург (131%).

Шест 5-звездни хотела у нас в битка за наградата „Водещ хотел в България за 2023 година“ на Световните туристически награди

В групата „Облекла“ най-ниски нива на цените са регистрирани в България (80% от средното за ЕС), Унгария (83%) и Румъния (84%). Най-високи нива на цените са регистрирани в Дания (134%), Швеция (117%) и Чехия (115%).

Различия са регистрирани и за групите „Храни и безалкохолни напитки“ (вариращи от 72% от средното за ЕС в Румъния до 121% в Дания), „Транспортни превозни средства за лично ползване“ (вариращи от 87% в Полша до 132% в Дания) и „Потребителската електроника“ (варираща от 92% от средното равнище за ЕС в Италия до 115% във Франция). Източникът на данни може да бъде намерен тук.

Сподели публикацията