Slide
Slide

София. Заместник-директорът на „Албена“ АД инж. Димитър Станев, отговарящ за бизнес развитието на най-голямата българска компания в сферата на туризма и хотелиерството, представи постиженията на фирмата в областта на устойчивото развитие. Презентацията бе част от международна дискусия под надслов „Устойчив туризъм на практика“, организирана от Министерството на туризма в рамките на провеждащото се в София специализирано изложение „Ваканция и СПА“.

В експозето си инж. Станев отчете постигнатите резултати от заложените през 2017 година цели, включващи инвестиции в мощности за възобновяема енергия, прилагането на принципите на кръговата икономика, опазването на околната среда в т.ч. природен резерват „Балтата“, минералните извори, морската вода и плажната ивица, редуцирането на въглеродните емисии, социалната отговорност и инвестициите в човешки капитал.

Албена обявява 2023-та за Година на здравето

„В края на първия 5-годишен период сме и смело можем да твърдим, че днес Албена произвежда сама 50% от употребяваната енергия на годишна база, 60% от хранителните продукти са от нашите ферми, а с отпадъците от ресторантите произвеждаме биогаз. Инвестирахме около 750 хил. лв. в електромобилност, а част от територията на комплекса вече е напълно забранена за движение на автомобили“, каза инж. Станев.

Той допълни, че усилията са били оценени от гостите, видими в техните най-високи оценки за потребителска удовлетвореност. Сертифициращите институции също са изразили задоволството си от постигнатото, връчвайки отличия сред които Син флаг за управление на плажните зони, Travel Life за устойчивост в туризма, сертификати за качество ISO 9001 и ISO 14001.

В рамките на форума добрият пример на ваканционното селище бе поощрен от д-р Александра Прианте – директор за Европа на Световната организация по туризъм към ООН, от участващите в дискусията министри на туризма и на околната среда и водите Илин Димитров и Росица Карамфилова, от Франсеск Матеу – управляващ директор на Агенцията за туристическа стратегия на Автономна област Балеарски острови.

Сподели публикацията