Slide
Slide

София. Министърът на туризма д-р Илин Димитров и председателят на Националния статистически институт доц. д-р Атанас Атанасов се срещнаха, за да обсъдят сътрудничеството между двете институции при отчитането и измерването на ефекта от туристическата услуга у нас. На срещата присъстваха и експерти от министерството и НСИ.

Министър Димитров и доц. Атанасов се договориха за създаването на работна група между НСИ и Министерство на туризма, която да започне съвместна работа в посока уеднаквяване на методиката за отчитане на функциониращия капацитет на категоризираните места за настаняване.

От страна на Министерството на туризма в разговорите се включи Мая Никовска – директор на дирекция „Туристическа политика“, а от НСИ – Цветана Миткова – държавен експерт в НСИ, отдел „Статистика на туризма и бизнес наблюдения“.

На срещата беше обсъдено подобряването на функционалностите на Националния туристически регистър за целите на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ). Обмисля се това да стане чрез реинженеринг на системите и създаване на интеграционен модул между ЕСТИ и информационната система на НСИ, за може двете институции да бъдат максимално полезни една на друга при обмена на данни.

Идеята е да се уеднаквят методология и инструменти, за да може по-прецизно да се измерва ефектът на туристическата услуга. Конкретно беше коментирано уеднаквяването на методологията за отчитане броя на леглата и нощувките, както и на броя на местата за настаняване.

Сподели публикацията