Министерство на транспорта и съобщенията
Slide
Slide

София. Подадени са 565 заявления от автобусни превозвачи за кандидатстване за държавна помощ. Крайният срок за подаване на документите чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) беше 16:30 часа на 23 декември 2021 г.

Със заповед на министъра на транспорта и съобщенията Николай Събев е назначена комисия за извършването на оценка за административно съответствие и допустимост на подадените заявления. Документите ще се разглеждат по реда на тяхното постъпване.

Министър Христо Проданов подписа заповед за подкрепа на туристическия сектор на стойност 30 млн. лв. (списък)

Осигурените средства са в размер до 40 милиона лева и са за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19. С мярката се цели компенсиране на отрицателното въздействие върху стопанската дейност от регистрирания спад в приходите на автобусните превозвачи.

Сподели публикацията