София. Дни преди изтичане на ПМС 151, което определя реда и правилата за държавни помощи в подкрепа на заетостта (т.нар. мярка 60/40) все още не е ясно дали тя ще бъде удължена, за какъв срок и при какви условия.

В края на миналата седмица АБТТА изпрати към Министър Николова предложения за изменение на мярката, съобразено със спецификата на туроператорската и туристическата агентска дейност. Сред предложенията са намаляване на задължителния срок за задържане на персонала след ползване на мярката, въвеждане на възможност за субсидиране на сезонно наети служители, по-голяма възможност за ротация на помощта за различни лица, които в различен период заемат една и съща щатна позиция и др.

Много от компаниите се възползват от мярката 60/40 вече 6 месеца и от удължаването и формата й зависи до голяма степен оцеляването им. Въпреки определени недостатъци в схемата, към момента тя се оказва най-добре работеща в сравнение с другите мерки и грантове. Сумите се изплащат регулярно, а общият размер на получените средства за шестте месеца за много от ползвателите възлиза на сума по-висока от 10000 хил. лв., отпуснати безвъзмездно на МСП, както  и на очакваните суми по  безвъзмездната финансова помощ от общо 10 млн. лв. за туроператори и туристически агенции.

Най-важните новини от туризма в България тук

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

2 години bgtourism.bg – 2 милиона читатели!

Сподели публикацията


СПА хотел и вили в алпийски стил в Паничище | 103 Alpine Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA