София. Министерският съвет прие Решение 334 от 27.05.2022 г. за одобряване на помощ на кандидатите по „Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна“.

Извършено е плащане на стойност 52 466 487 лв. с включен ДДС на 384 юридически лица, извършващи дейност в 687 места за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

Средствата са одобрени и верифицирани за втория отчетен период, обхващащ времето от 1 април до 30 април 2022 г.

Министерството на туризма изнесе информация за хотелите с настанени украинци след 1 юни

По втория етап от Програмата са одобрени 459 броя заявления от кандидати,  реализирали 1 246 167 броя нощувки на 67 058 разселени лица на обща стойност 49 846 680 лв. лева без ДДС, респ. 54 295 059 лева с включен ДДС.

Сред одобрени заявление има такива на държавни, ведомствени и общински бази, на които по правилата на Програмата ще се заплати при плащането за третия отчетен период.

Изплащат се средствата, където по безспорен начин данните за пренощували лица са засечени от 3 източника. Места за настаняване, където има несъответствия, на кандидатите ще бъде дадена възможност да изяснят и да представят доказателства за предоставяне на  нощувка и изхранване на разселени лица.

Помощта се изплаща от Министерството на туризма на категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър и на обектите, вписани в създадения за целите на изпълнението на програмата Регистър за места за подслон на три отчетни периода:

За третия отчетен период, който обхваща периода от 01.05.2022 г. до 31.05.2022 г. се кандидатства от 10:00 часа на 01.06.2022 г. до 16:30 часа на 05.06.2022 г.

В случай, че лицето не е кандидатствало в определените срокове по първи и/или втори отчетен период, може да кандидатства в следващия отчетен период, но не по-късно от 16.30 ч. на 05.06.2022 г.

Сподели публикацията

Хотел Радинас Уей Боровец Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA