Шабла и Овидиу правят дигитална карта на рисковите зони по трансграничен проект
Шабла и Овидиу правят дигитална карта на рисковите зони по трансграничен проект
Slide
Slide
Slide
Slide

Шабла. Дигитална карта на рисковите зони като онлайн инструмент, който да информира жителите и всички заинтересовани потребители за актуални рискове и опасности в случай на възникващо бедствие, както и полезна информация за реагиране в извънредни ситуации, ще бъде създадена по трансграничен проект. В него партньори са румънската община Овидиу, община Шабла и Фондация „Идеин Развитие“ гр. Русе, като северните ни съседи са водещ партньор по проекта.
Максималната безвъзмездна финансова помощ, която е одобрена по проекта е в размер на 988 827,18 евро. Общият размер на бюджета на община Шабла е 409 407,64 евро. Съфинансирането от страна на община Шабла като партньор е в размер на 2% от общия й бюджет по проекта или 8 192,24 евро. Срокът за изпълнение на проекта е до 12.07.2020 г.

Ще бъде инсталирана и алармена система за ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации за защита на населението в случай на земетресения, наводнения, пожари или други бедствия.

По проекта се предвижда да бъде закупено специализирано високопроходимо превозно средство за интервенция при наводнения и снежни бури. За зимния сезон ще бъде оборудвано с роторен снегорин, V-образно гребло и пясъкоразпръскващо устройство, а в случай на наводнения ще му бъде монтирана помпа, която ще може да изпомпва големи количества вода. Също така ще бъде закупена и спасителна лодка с необходимото оборудване, която ще бъде от полза при кризисни ситуации по вода.
Много важна част от този проект е, че доброволците от доброволческото формирование на община Шабла ще бъдат екипирани със специфично оборудване за действие в извънредни ситуации като пожари, наводнения, земетресения и други природни и антропогенни бедствия. В т.ч. необходимото защитно облекло, дихателни апарати, медицински комплекти за оказване на първа помощ, санитарна носилка, прожектори, електрогенератор, противогази, радиостанции, пожарогасители и др. Също така е предвидено да бъдат проведени съвместни обучения и семинари за обмен на добри практики между двата екипа от доброволческите формирования на Шабла и на Овидиу.

Сподели публикацията