Slide
Slide
Slide
Slide
 Велинград. Работната среща с бизнеса във Велинград, посветена на развитието на туризма в СПА столицата на Балканите и инициирана от председателя на Комисията по туризъм д-р Илин Димитров, премина изключително добре – конструктивно и в много добър тон.
Представителите на държавата поеха ангажимент да подкрепят на национално ниво кандидатурата на Велинград за европейска СПА столица. На срещата бяха поставени и дискутирани редица проблеми за региона. От името на бранша председателят на Сдружение на хотелиери и ресторантьори „Велинград и Западни Родопи“ Златко Златанов представи списък с предложения, предварително подготвени от представителите на туристическия сектор.
Някои предложения за инфраструктурни проекти бяха взети под внимание веднага. Бе подчертана и необходимостта от прецизиране на Наредбата за националните курорти, защото само така ще може да се инвестира ефективно в инфраструктурата на курортите.
Изразено бе съгласие да се работи активно по теснолинейката, като и в момента има много хубав проект, който да се реализира – с изграждането на места за спиране и правене на снимки, планира се и добавянето на специални вагони, предназначени за велосипедисти.
Като важен акцент в дискусиите бе откроена работата по туристическата маркировка, която не само улеснява развитието на планинския туризъм, но и спасява животи. Беше поет ангажимент да се направи среща с институциите, отговарящи за хазарта, за обособяване на различни клубове по интереси.
„Това е работещият формат за подобни срещи – областен управител, кмет, министър, председател на ресорната парламентарна комисия и председатели на браншовите организации, в търсене на решения за проблемите в сектор туризъм“, подчерта Илин Димитров. Той изрази намерението си да проведе още 27 подобни срещи в останалите областни градове на България.
„Това ще ни даде пълна яснота за реалната дълбочина на проблемите, как да се реагира на тях и как новият закон за туризма да бъде възможно най-добър, отговаряйки на тях.“
Същевременно, специален акцент бе поставен и на професионалното образование при подготовката на кадрите.
Институциите поеха ангажимент да свържат местното училище – Професионалната гимназия по икономика и туризъм, чиито представители също взеха участие в срещата, с чуждестранно училище, за по-добър обмен на опит. На срещата беше подчертана и нуждата от създаването на единна браншова организация.
Акцент бе поставен отново на националната реклама. Велинград разчита основно на български туристи – те представляват 90% от посетителите в града. Тук става ясно колко е важна ролята на Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР), за да могат местните организации и бизнес успешно да промотират местните туристически продукти.
На работната среща присъстваха министърът на туризма Христо Проданов, областният управител на Пазарджик Иван Васев, кметът на Велинград д-р Костадин Коев, депутати, представители на общината и на браншовите организации като Български съюз по балнеология и СПА туризъм, сдружение „Байкария“, активен участник в развитието на планинския велосипеден туризъм в района, като и знаковото за региона Сдружение на хотелиери и ресторантьори „Велинград и Западни Родопи“. Участие в срещата взе и Любка Байлова – директор на Професионалната гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“ – Велинград.
Д-р Илин Димитров изказва своята благодарност на екипа, който съдейства за осъществяването на срещата: „За нас това е един пример за устойчив и успешен туризъм.“
Сподели публикацията