Слънчев ден, снимка bgtourism.bg

София. Договорът за концесия за морски плаж „Слънчев ден” намиращ се близо до Варна, е изменен с продължаване на контракта с правоприемника на досегашния концесионер. Решението бе взето по време на днешното заседание на Министерски съвет. От правителството посочиха, че процедурата е наложена предвид извършеното преобразуване на дружеството – концесионер, което промени правната си форма. В този случай се създаде ново дружество, явяващо се правоприемник на старото. Именно поради факта, че правата и задълженията на концесионера по договора са преминали изцяло върху новоучреденото дружество, Министерският съвет намира за напълно оправдано продължаването на концесията. По този начин, обезпечаването на задължителните дейности по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) – осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес, ще бъде продължено.

Припомняме Ви, че през май 2018 г. за концесионер на морски плаж „Слънчев ден“ бе избрана фирма „Амадеус – Ей Си Джи“ ООД за срок от 15 години. За срока на договора таксата за един чадър и за един шезлонг в зоната за платени плажни принадлежности трябва да е по 8 лв. Размерът на годишното концесионно плащане е 302 969 лв. без ДДС. Предвидените инвестиции за подобряване на пешеходния достъп до морския плаж и за указателни табели с допълнителна информация са в размер на 74 244 лв.

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията