Златни пясъци, лято 2022

Летният сезон приключва на 30 септември и концесионерите и наемателите имат задължение за стопанисване на плажовете до тази дата

София. Мобилните екипи на Министерството на туризма са извършили 390 проверки на място на морските плажове за времето от началото на летния сезон до 21 септември. До момента са изпратени 108 предупреждения до наематели и концесионери, във връзка с констатирани нарушения. Наложени са неустойки на обща стойност 143 825,31 лв. за констатирани нарушения на договорни задължения.

От началото на летния сезон до момента са съставени 8 акта за установяване на административни нарушения по закона за устройство на черноморското
крайбрежие.

Към 21 септември 2022 г. охраняемите морски плажове със сключени договори за концесия и наем през летен сезон 2022 са 138 на брой. От тях 88 са възложени на
концесия и 50 са отдадени под наем. Неохраняемите морски плажове са 94 на брой, 3 са плажовете за природосъобразен туризъм.

През летен сезон 2022 г. Министерство на туризма осъществи контрол върху изпълнение на задълженията по всички 88 концесионни договора и 50 договора за
наем на морски плажове на територията на областите Добрич, Варна и Бургас.
Контролът се извърши чрез планирани проверки на морските плажове, извънредни проверки за установяване отстраняването на констатирани неизпълнения в срок и внезапни проверки при възникнала необходимост по сигнали. проверките на охраняемите морски плажове са извършени поне по два пъти.

За всяка проверка е съставен констативен протокол и връчен на съответния концесионер/наемател или на негов представител, с отразени от служителите констатации по отношение на:

• осигуряване на задължителните дейности – водно спасяване, обезопасяване на прилежащата акватория, Санитарно-хигиенно поддържане;
• осигуряване на свободен и безплатен пешеходен достъп до морския плаж;
• наличие на зони за свободно разполагане на плажни принадлежности от посетителите;
• наличие на указателни табели за зоните за свободно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите;
• наличие на табели за цени;
• поставени преместваеми обекти и съоръжения и допълнителна търговска площ;
• установяване на проблеми, свързани с опазване на
околната среда;
• наличие на каравани, палатки, МпС на територията на морски плаж и в границите на пясъчните дюни;
• осигуряване достъп за лицата с увреждания (при възможност на терена);
• опазване на природни забележителности и защитени обекти;
• предоставяне на плажни услуги.

При установяване и неотстраняване на нарушения та са предприемани действия, съгласно договорните клаузи и законовите разпоредби.

Летният сезон приключва на 30 септември и концесионерите и наемателите имат задължение за стопанисване на плажовете до тази дата. Към настоящия момент проверките продължават, но през последните седмици се наблюдава, че има плажове, на които е прекратено извършването на задължителните дейности – прибрани са спасителните постове, съответно, няма спасители, няма медицински лица, не се осигурява санитарно-хигиенно поддържане.

Сподели публикацията

Семеен хотел и вили в алпийски стил в Паничище | 103 Alpine Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA