Бургас. Във връзка с чл. 11 от Закона за Туризма за разработване на програма за развитие на туризма, конкретно Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас за периода 2022 – 2030 г. и в съответствие с Наредбата за организиране и провеждане на обществени обсъждания от Община Бургас, отправяме покана към жителите на община Бургас, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни за участие в обществено обсъждане на проекта на Програмата, което ще се проведе на 27 септември 2022г. от 17:00 часа в залата на Общински съвет-гр. Бургас в Културен дом „НХК“.

Целта на обсъждането е да бъде взето под внимание мнението на максимално широк кръг от заинтересовани страни при изготвяне на окончателния вариант на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас за периода 2022 – 2030 г.

Становища и предложения по проекта на Програмата могат да се правят по време на общественото обсъждане, до изчерпване на всички въпроси.

Всички документи, свързани с разработването на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас за периода 2022 – 2030 г са публикувани на сайта на Община Бургас в секция Стратегическо развитие, международно сътрудничество и дигитализация/Планове и стратегии и на секция Туризъм и спорт | Община Бургас (burgas.bg)

Файлове:

Проект на Актуализация на стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас 2022-2030 (З).pdf

Сподели публикацията

Семеен хотел и вили в алпийски стил в Паничище | 103 Alpine Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA