Близо 500 милиона лева са приходите от нощувки в туризма за полугодието, има ръст с 2,9%
Близо 500 милиона лева са приходите от нощувки в туризма за полугодието, има ръст с 2,9%
Slide
Slide
Slide
Slide

Турист №1 у нас е румънецът – над 314 000 северни съседи са били в страната ни през юли, почти колкото германците и руснаците, взети заедно.

София. Със 7,2% са се увеличили пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2019 година спрямо същия париод на м.г. зад граница са били 779.5 хиляди българи. През юли 2019 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 181.3 хил., Гърция – 160.7 хил., Германия – 71.5 хил., Румъния – 69.8 хил., Сърбия – 37.3 хил., Република Северна Македония – 34.9 хил., Италия – 27.7 хил., Австрия – 23.5 хил., Обединено кралство – 21.9 хил., Испания – 19.3 хиляди.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Обединеното кралство – с 11.4%, Румъния – с 11.2%, Турция – с 8.4%, Германия – с 8.1%, Гърция – с 6.9%, Република Северна Македония – с 4.8%, Испания – с 4.5%, Австрия – с 3.8%, и други. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Италия – с 3.8%, Сърбия – с 2.3%, Нидерландия – с 2.3%, и други, съобщиха от НСИ.

В сравнение с юли 2018 г. e регистрирано увеличение по всички наблюдавани цели: „други“ – със 7.5%, „почивка и екскурзия“ – с 6.9%, и „служебна“ – с 6.9%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юли 2019 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 40.7%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 39.7%, и със служебна цел – 19.6%.

През юли 2019 г. посещенията на чужденци в България са 2 083.1 хил. или с 3.2% по-малко в сравнение с юли 2018 година. Регистрирано е намаление при пътуванията с цел „почивка и екскурзия“ – с 6.2%, докато тези със „служебна“ и с „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) цели се увеличават съответно с 1.7 и 0.4%. Транзитните преминавания през страната са 26.0% (542.5 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през юли 2019 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 60.1%, или с 5.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Обединеното кралство – с 21.0%, Ирландия – с 19.1%, Унгария – с 6.5%, Румъния – с 6.1%, Испания – с 3.5%, Франция – с 1.6%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Чешката република – с 13.9%, Германия – с 12.9%, Полша – с 11.6%, Гърция – със 7.6%, и други.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ намаляват с 0.2%, като най-голямо е намалението на посещенията на граждани от Руската федерация – с 15.7%. През юли 2019 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 55.5%, следвани от посещенията с други цели – 36.7%, и със служебна цел – 7.8%.

Най-много посещения в България през юли 2019 г. са реализирали гражданите от: Румъния – 314.3 хил., Турция – 212.3 хил., Германия – 204.1 хил., Гърция – 128.5 хил., Украйна – 127.5 хил., Руската федерация – 115.5 хил., Полша – 106.1 хил., Обединеното кралство – 87.7 хил., Сърбия – 72.4 хил., Чешката република – 60.5 хиляди.

Сподели публикацията