Албена достигна 50% енергийна независимост чрез собствено произведена енергия от ВЕИ
Албена достигна 50% енергийна независимост чрез собствено произведена енергия от ВЕИ
Slide
Slide
Slide
Slide

Резултатът идва след години последователно следване на поставените цели в стратегията за устойчиво развитие, а усилията дават все по-големи финансови резултати на фона на повишаващите се цени на енергията

Албена. 50% от годишното потребление на енергия във ваканционно селище Албена се покрива с ток, произведен от собствени възобновяеми източници. Компанията стартира инвестициите си в слънчеви инсталации за загряване на вода още през 2007 година Мениджмънтът взема решението след прецизни изчисления, показали, че близо 35% от общите енергийни разходи на всеки хотел идват именно от затоплянето на водата. С времето и опита тези инсталации се превръщат не само в източник на чиста слънчева гореща вода, но и в резервоари за електроенергийна гъвкавост – при нужда от енергия от мрежата бойлерите се активират в часовете, в които цената й на българската електроенергийна борса е ниска. В момента Албена разполага с инсталации с над 3 МВтотоплителна мощност, разположени върху покривите на избрани подходящи хотели. В годишен аспект спестената енергия за загряване на вода възлиза на над 2000 МВтч. При средна цена на тока и добавките от 400 лв/МВтч това прави спестявания в размер на над 800 000 лева за година.

През 2013 година Албена пуска в експлоатация своята Биогаз инсталация с пикова мощност 1 МВт, която в годишен аспект произвежда над 8000 МВтч чиста електроенергия и още 8000 МВтч чиста топлоенергия, а за суровина се използва силажна царевица. През 2021 г. енаправена допълнителна инвестиция за използването на биоразградими отпадъци под формата на суровина, като от това се генерират и още спестявания от намалени отдавани количества общ битов отпадък.

През пролетта на 2022 година влизат в експлоатация слънчеви централи с обща пикова мощност от 1500 кВт, разпределени по покривите на 12 хотела на територията на комплекса. Това става възможно благодарение на мащабна инвестиция в размер на близо 2,5 млн. лв. Генерираната енергия ще бъде изцяло за собствени нужди.По този начин годишно ще бъдат спестявани между 2000 и 2500 МВтч електроенергия, които по актуалните действащи цени ще доведат до спестявания от над 1 милион лева годишно.

Това е втората подобна инвестиция, реализирана в Албена. Преди няколко години дружеството осъществявапроекта INVADE, финансиран от програмата за наука и иновации Хоризонт 2020 на Европейската комисия. „Започнахме с централа от 30 кВтч на покрива на първия ни 5-звезден хотел – Фламинго Гранд, при която освен панели за генерация на електричество инсталирахме и батерии за неговото съхранение. При настоящия проект подобна възможност не е предвидена, но и намерението е друго – да намалим количествата енергия, закупувани от външни доставчици. По този начин не само ще подобрим нашите финансови резултати, но и ще намалим чувствително въглеродния отпечатък на бизнеса ни“, казваинж. Димитър Станев, зам.-директор „Бизнес развитие“ в „Албена“ АД. Той посочва и друго основно преимущество на системата, а именно намалените загуби при преноса на електроенергията, тъй като тя ще бъде използвана на мястото, където е произведена – в конкретния хотел, магазин, складова база или покрит паркинг.

Освен за битови нужди, изградената инфраструктура от високообемни бойлери дава и добавена стойност. „В един от големите ни хотели инсталирахме съвременнависокоефективна термопомпа, която прехвърля топлината от въздуха във водата. Комбинацията Фотоволтаика + Термопомпа е обичайна практика в интелигентната енергетика и на запад има многобройни добри практики, които ние следваме при експлоатацията на тези съоръжения. По този начин успяваме да умножим по петпроизведената от соларните панели електрическа енергия, като я трансформираме в топлинна“, споделя инж. Станев, като допълва, че тази система ще бъде мултиплицирана в още обекти на компанията.

Слънчевата енергия за топла вода, слънчевата енергия за чиста електроенергия, както и енергията от биогаз възлизат на около 12 000 МВтч или около 50% от средното годишно потребление на Албена. Вярвайки, че инвестициите в зелен растеж са гарант за устойчиво развитие на бизнес, пряко зависим от изменението на климата, ръководството на Албена вече е отправило поглед в бъдещето – в момента се актуализира стратегията за устойчиво развитие в унисон с поставените цели за нулев въглероден отпечатък. В състезанието за чист туристически продукт, както и за климатично-неутрална индустрия, Албена е със сериозна преднина пред своите конкуренти. На чертожните маси се работи по проекти за изграждане на станции за зареждане на електрически автомобили, генериране и захранване на зелен водород, чувствително подобряване на енергийната ефективност и високотехнологични системи за гъвкав мениджмънт на ресурсите. За да постигне целите си, освен на инвестициите, компанията залага и на друго свое уникално преимущество – възможността да постига синергичен ефект от вложените усилия, привличайки за каузата хилядите свои гости, които да бъдат посланици на зелената идея по света.

Сподели публикацията