Добрич. Специализираната трудова борса в сферата на туризма ще се проведе на 28.03.2019 г. /четвъртък/ от 10:00 часа във фоайето на Висше училище по мениджмънт в Добрич. На нея търсещите работа лица ще имат възможност да се срещнат лично с работодатели от туристическия бранш, хотелиери и ресторантьори, както и организации от Добрич и региона.
Организатори: МТСП, Агенция по заетостта, Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Варна, Дирекция „Бюро по труда“ – Добрич.