Slide
Slide
Slide
Slide

Европарламентът подкрепи предложение за отмяна на задължителната промяна на часа, която удължава лятното часово време в Европейския съюз. На всяка страна членка се предоставя избор от 2021 г. да остане на лятно или на зимно часово време, информира Prtofit.bg.  Министрите също ще имат думата по този въпрос.

Съгласно директива на ЕС, всичките 28 държави членки преминават към лятно часово време в последната неделя на март и отново към зимно часово време в последната неделя на октомври.

Европейската комисия изготви предложението през миналата година след обществено допитване, което показа, че 84% от участниците искат да се откажат от смяната на времето два пъти в годината. По темата имаше общо 4.6 милиона отговора, като 70% от тях бяха от германци.

От Европарламента и ЕК обаче посочват, че държавите трябва да координират избора си, за да се минимизира рискът от икономически проблеми вследствие на различното часово време във различните държави.

Какви са аргументите в полза на и против лятното часово време?

Лятното часово време е задължително в ЕС от 2001 г. и има за цел да улесни работата на вътрешния пазар и да намали енергийните разходи.

Смята се, че по-малкото часови разлики ще улеснят трансграничната търговия и пътуването в ЕС. Допълнителните часове естествена светлина през лятото пък могат да намалят разходите за изкуствено осветление и да подпомогнат развлекателните дейности на открито.

Енергоспестяването от лятното часово време обаче се оказа доста маргинално. А някои от основните търговски партньори на ЕС, сред които Китай, Русия и Турция, не използват лятното часово време.

Общественото допитване и научни изследвания сочат, че смяната на стрелките два пъти годишно оказва негативен ефект върху здравето на хората.

Съгласно новото законодателство, страните, които изберат лятното часово време за постоянно, ще преместят стрелките си за последно в последната неделя на март 2021 г.

За тези, които изберат за постоянно зимното часово време, последната промяна ще е в последната неделя на октомври 2021 г.

Финландия призова за отказ от лятното часово време в ЕС, след като петиция събра над 70 000 подписа от граждани, желаещи подобна промяна.

Противопоставянето на смяната на стрелките изглежда е по-голяма в северните страни, където сезонните разлики по отношение на естествената светлина са по-големи, отколкото на юг.

През юни Финландия има 18.5 часа дневна светлина, докато през декември те са едва 5.5 часа. Съответните часове в Гърция, например, са 14.5 и 9.3. Въпреки това и двете страни се намират в една и съща часова зона (GMT+2).

Какви са часовите зони в ЕС?

През зимата, пролетта и есента, когато лятното часово време не е в сила, има три стандартни часови зони:

  • Великобритания, Ирландия и Португалия използват Средно гринуичко време (GMT)
  • 17 държави използват централноевропейското време, което е GMT+1 час
  • Осем държави, в това число и България, използват източноевропейско време, което е GMT+2 часа
Сподели публикацията