Slide
Slide

София. Националният статистически институт (НСИ) провежда ежемесечно кратко анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната. През декември 2021 г. 52.0% от анкетираните са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 51.6% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 35.5% -на нощувката.

По отношение на наетия персонал 23.9% от ръководителите са предприели като мярка „платен отпуск“, 14.0% -„неплатен отпуск“, а 8.2% -„преминаване на непълно работно време“. От „освобождаване/съкращаване“ са се възползвали 8.0% от мениджърите, 3.1% са предприели мярката „намаляване на възнагражденията на персонала“, а 2.1% -„дистанционна форма на работа“. Същевременно 16.8% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите (фиг. 2).

През декември 2021 г. 41.5% от анкетираните управители посочват, че няма промяна в приходите от дейността им в сравнение с предходния месец, 35.6% отчитат спад, а 22.9% регистрират увеличение.

За следващия месец 45.1% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „До 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 31.4% – че ще успеят „До 100%“, а 23.5% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 46.1% от ръководителите смятат да продължат да работят, 37.5% -да продължат с настоящата си дейност, макар и с намален обем, 13.2% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 1.7% прогнозират да я прекратят (фиг. 5).

Сподели публикацията