Slide
Slide

София. Председателят на Комисията по туризъм към Народното събрание Илин Димитров проведе две важни срещи в обхвата на новосформираната работна група за кадрите в туризма. Той разговаря с директорите на Агенцията по заетостта и дирекция „Миграция“ към МВР, с които бе постигнато съгласие двете институции да излъчат по един свой представител като постоянни членове в парламентарната работна група към Комисията с цел по-тясна координация и подобряване на взаимодействието.

На срещата с изпълнителния директор на Агенцията по заетостта Смилен Вълов и със заместник-изпълнителния директор Милена Георгиева фокусът беше поставен върху проблема с изтичането на кадри. Бяха обсъдени възможностите как работещите българи да бъдат задържани у нас. Друг важен акцент бе как да бъдат подпомогнати работодателите и как да се насочат средства към тях, за да успеят да обучат квалифициран персонал преди началото на туристическия сезон и да съумеят да го задържат в България. Участниците в срещата се съгласиха, че е изключително важно да  се задълбочи сътрудничеството между училища, университети и бизнес, както и създаването на единна платформа за кадрите в туризма, в изпълнение на договореното по коалиционното споразумение за сектор туризъм.

В същото време, България има и немалък дял чужденци, които всяко лято работят на българското Черноморие и се сблъскват с редица трудности, свързани с престоя и получаването на разрешителни за работа.

На срещата с директора на дирекция „Миграция“ в Министерството на вътрешните работи Николай Николов и с неговия заместник комисар Маргарита Делчева Илин Димитров подробно обсъди възможните варианти за внос на чуждестранни служители в сферата на туризма. Те коментираха условията и сроковете за пребиваването им – получаването на разрешителни за работа за три, за девет месеца, до година, до три години, както и влизането със „синя карта“. Фокусът беше поставен върху облекчаването на режимите и възможността за удължаване на разрешителните с три и повече месеца на хората, влезли да работят у нас само за три месеца.

Разрешението за пребиваване и работа тип „Синя карта на Европейския съюз“ се издава от МВР съгласно чл. 33к от Закона за чужденците в Република България. В него се съдържа и предоставеното от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта положително писмено становище за достъп до българския пазар на труда. Процедурата за издаване на „Синя карта на ЕС“ е съобразена с Директива 2009/50/ЕО относно висококвалифицираната заетост на граждани на трети държави, които кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел работа и могат да бъдат наети от местен работодател за упражняване на висококвалифицирана заетост по трудово правоотношение по смисъла на Кодекса по труда.

В контекста на грижата за кадрите в туризма бяха обсъдени граничните проблеми с Украйна и в конфликтните зони в средноазиатската част, които затрудняват придвижването на работници от Киргизстан и от други държави в региона.

Срещите преминаха в духа на сътрудничество и готовност веднага да бъдат предприети конкретни действия в необходимата посока, преди началото на летния сезон.

Сподели публикацията