София. Националният борд по туризъм съобщи, че подкрепя създаването на дирекция „Международна дейност и визови режими“ в Министерството на туризма, която е предвидена в новия устройствен правилник на ведомството. Туристическият бизнес контактува със своето министерство и му поставя въпросите и проблемите с визите за трети страни, извън ЕС. Съответно МТ трябва да бъде координиращ орган и да реагира като ги изпраща на Министерството на външните работи, като практиката показва, че МВнР трябва да започне да откликва на проблемите на туроператорите и хотелиерите с цел привличането на повече туристи от трети страни.

Визовият режим за някои страни, като държавите от бившия източен блок, арабските пазари и Централна Азия, ограничава възможностите на туристическия бизнес, затова НБТ подкрепя Министерството на туризма да бъде про-активно и лидер в комуникацията.

Националният борд по туризъм настоява за оптимизация по издаването на туристически визи за България.

На първо място предлага създаването на електронна платформа за подаване на визов формуляр. 

Кризата COVID-19 допринесе за създаването на много платформи за предоставяне на информация относно предстоящи пътувания, в които се съдържа голям брой лична информация за пътуващия. Базирайки се на този опит е възможно създаването на онлайн платформа за подаване на заявление за виза за България, като по този начин ще се облекчи както работата на дипломатическите представителства, така и процесът, през който преминава всеки гражданин на трета страна, кандидатстващ за виза.

Като втора стъпка трябва да се засили сътрудничеството между МВнР и страните на ЕС при издаване на визи.

В сила е споразумение на държавите-членки, в което се дава възможност на страна, която няма дипломатическо представителство, да използва мисията на друга за извършване на консулски и визови услуги. Ако МВнР на България използва тази спогодба, ще може да разшири достъпа на граждани, нуждаещи се от български визи, в страни, в които липсва наше дипломатическо представителство. По този начин значително ще се облекчи процедурата по подаване и получаване на български визи.

На трето място трябва да започне издаването на многократни визи с голям срок.

Още през 2007-а година се създаде нормативната база, кандидатстващи граждани на трети страни, да получават двегодишни многократни входни визи. Европейският регламент разрешава издаването до петгодишни многократни входни визи. Ако България възприеме този подход, ще облекчи работата на дипломатическите представителства и ще намали значително потока на кандидати за визи, които в следващите 5 години ще могат да посещават страната безпрепятствено.

Националният борд по туризъм предлага също така възможност кандидатът за виза да заплаща съответната такса с банкова карта или онлайн.

До момента дипломатическите мисии на България не приемат плащания с банкови карти и не разполагат с ПОС терминали. Всички заплащания за консулски и визови услуги са възможни само в определена валута (понякога не и местната) и в брой. Създаването на възможност за плащане с банкова карта ще облекчи неимоверно работата на дипломатическите представителства, а и ще бъде прекрасна добавка към създаването на онлайн услугата.

Глобалната тенденция при закупуване на туристически пакет е за съкращаване на времето между покупката и реализацията му (т.нар. booking window). Все по-търсени стават записванията в последната минута (т.нар. last minute bookings), което от своя страна е допълнителна пречка пред пътуванията от страни извън Европа поради невъзможността за подаване и получаване на виза в този кратък срок.

Представените предложения на Националния борд по туризъм ще съкратят времето и ще облекчат процедурите за издаване на визи, което от своя страна ще увеличи чувствително туристопотока към страната ни.

 

 

Сподели публикацията

Хотел Радинас Уей Боровец Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA