Каварна отново е №1 по направени преки чуждестранни инвестиции
Каварна отново е №1 по направени преки чуждестранни инвестиции
Slide
Slide
Slide
Slide

Добрич. И през 2017 г. с най-голям обем на направените преки чуждестранни инвестиции е община Каварна със 166.7 млн. евро, следвана от община Добрич-град с 45.5 млн. евро.

Двете общини заедно формират 78.5% от общия обем на преките чуждестранни инвестиции в областта, а относителният им дял намалява общо с 3.5 пункта спрямо предходната година.

Преките чуждестранни инвестиции в област Добрич през 2017 г. са 270 млн. евро по данни на териториалното статистическо бюро, близо 64% са в община Каварна.

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Добрич към 31.12.2017 г. възлизат на 270.2 млн. евро, което е с 10.7% повече в сравнение с 2016 година, обявиха днес от статистическото бюро в Добрич. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.1% и съответно 10.5% от ПЧИ в рамките на Североизточен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Добрич заема 11-то място в страната, като водещи са областите София (столица), Варна и Пловдив.

През 2017 г. най-голям е обема на направените преки чуждестранни инвестиции в промишления сектор – 210.7 млн. евро или с 24.7% повече в сравнение с 2016 година. В сектор „Операции с недвижими имоти” преките чуждестранни инвестиции са 29.7 млн. евро, или с 1.4% повече в сравнение с 2016 година.  Тези две дейности заедно формират 89.0% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял нараства общо със 7.8 пункта спрямо предходната година. В сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 19.2 млн. евро или с 23.7% по-малко спрямо предходната година. 

Сподели публикацията