Снимка Руслан Йорданов
Slide
Slide

София. Министерският съвет прие Постановление за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки, съобщиха днес от Министерството на туризма.

Мярката се разработва като схема за държавна помощ под формата на безвъзмездни средства за предприятия от туристическия сектор, които изпитват ликвидни затруднения поради COVID -19. Администратор на помощта е Министерството на туризма.

Средствата по новата схема за държавна помощ ще се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.

В същото време от Министерски съвет обявиха, че са приели Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г. относно първите 30 милиона за подкрепа на туризма.

С разпоредбата на чл. 112 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. се предвижда Държавата да предостави на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86,90,93, 96.04, които са засегнати от спад на оборота през 2020 г. с най-малко 30 на сто в сравнение с оборота през 2019 г., държавна помощ в размер на до 30 000 000 лв.

Проектът на Постановление предвижда одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г. с предвидените с чл. 112 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. средства в размер до 30 000 000 лв. С държавната помощ се цели предотвратяване на последиците от COVID 19 на предприятията, определени в чл.112 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Постановлението се приема на основание чл. 43, ал.3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.1, ал.7 и чл.112, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube, TikTok

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията

Висококачествена Козметика за Здрава Кожа — Dr. Spiller Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA